Text: -A A +A
Четете още: България

През периода 2000-2006г. икономическата активност на населението нараства, като по-съществено увеличение се наблюдава в края на периода.

[АРХИВ]

През периода 2000-2006г. икономическата активност на населението нараства, като по-съществено увеличение се наблюдава в края на периода. През 2006 г. коефициентът на икономическа активност на населението на 15 и повече навършени години достига 51,3%, което е с 1,6 пункта повече в сравнение с 2005 г. и с 2,5 пункта повече в сравнение с 2000 година. За възрастовата група 15 – 64 навършени години коефициентът на икономическа активност е 64,5%, показват данни на НСИ. През 2006 г. продължава тенденцията на повишаване на заетостта, наблюдавана през последните години. След 2001 г. броят на заетите лица нараства непрекъснато и през 2006 г. достига 3 110 000. Коефициентът на заетост се покачва от 40,6% през 2000 г. на 46,7% през 2006 г., като от общия брой на заетите лица 1 652 800 (53,1%) са мъже и 1 457 200 (46,9%) – жени. Коефициентите на заетост по местоживеене са съответно 51,6% в градовете и 35,2% – в селата. Увеличение на заетостта през периода 2000 – 2006 г. се наблюдава във всички възрастови групи. Продължава да се повишава образователното равнище на населението и в частност на заетите лица. Сред заетите делът на тези с висше образование е 25,5% през 2006 г. – с 2,5 пункта повече в сравнение с 2000 г., със средно образование са 58,2% – с 1,4 пункта по-голям, а с основно и по-ниско – 16,3% или с 3,9 пункта по-малък в сравнение с 2000 година. Съотношението между наетите лица в частния и обществения сектор през 2006 г. се изменя в полза на частния сектор. Успоредно с увеличението на заетостта през периода 2000 – 2006 г. безработицата в страната трайно намалява и през последната година коефициентът на безработица достига 9,0%. С изключение на 2001 г., когато има увеличение, през останалите години прирастът на безработицата е отрицателен. От общо 305,7 хил. безработни през 2006 г. 156,4 хил. са мъже и 149,3 хил. – жени. За разлика от предходните години коефициентът на безработица е малко по-висок при жените – 9,3%, в сравнение с мъжете – 8,6%. Равнището и продължителността на безработицата зависят в голяма степен от образованието. От общия брой на безработните 10,7% са с висше образование, 49,2% със средно и 40,1% – с основно или по-ниско образование. В регионален аспект през 2006 г. най-висока икономическа активност се наблюдава в Югозападния район, където работната сила представлява 56,3% от населението на 15 и повече навършени години. Югозападният район се отличава и с най-висока заетост – коефициентът на заетост е 52,7%, и най-ниска безработица – 6,5%.

Четете още: България
Прочетено: 315 пъти Източник на статията: insurance.bg | 16.08.2007г.

Кликнете върху социалния бутон и споделете тази статия с приятели!