Text: -A A +A
Четете още: България

Използването на мобилния телефон в чужбина ще стане значително по-евтино през лятото, благодарение на намесата на ЕС.

[АРХИВ]

Използването на мобилния телефон в чужбина ще стане значително по-евтино през лятото, благодарение на намесата на ЕС. С публикуването на Регламента на ЕС относно роуминга в края на настоящата седмица, този съществен елемент на законодателството на вътрешния пазар ще стане задължителен във всички 27 държави-членки на 30 юни, съобщиха от представителството на Европейската комисия в България. За рекордно кратко време се слага окончателен край на законодателния процес, започнал на 12 юли 2006 г. по инициатива на Европейската комисия. Целта е намаляване на прекалено високите такси за роуминг, на които досега бяха подложени потребителите и хората, пътуващи по работа на територията на ЕС, пише порталът evropa.bg. Националните регулаторни органи, заедно с комисията, ще следят отблизо прехода към новите правила за роуминг, за да възпрепятстват злоупотреби, информира TechNews. Някои оператори ще предлагат новата еуротарифа още от 1 юли 2007 г., каза комисарят по информационното общество и медиите Вивиан Рединг. Комисията ще продължава да следи цените, и по-специално роуминг цените за SMS и пренос на информация, за да гарантира, че потребителите няма да пострадат по друг начин. “Реагирайте сега и намалете роуминг таксите за SMS и пренос на данни в кратки срокове или ще сме принудени да се намесим бързо ние”, предупреди Вивиан Рединг. На 12 юли 2006 г. комисията представи предложение за регламент на ЕС относно обществените мобилни телефонни мрежи за намаляване с до 70% на таксите за мобилен роуминг. В резултат на едно от най-бързо сключените политически споразумения между Европейския парламент, съвета и комисията, само 11 месеца по-късно, на 7 юни, Регламентът на ЕС относно роуминга бе окончателно приет. От това лято регламентът на ЕС ще позволи на потребителите да се възползват от „еуротарифа“, която определя максимална граница за направените (0.49 EUR без включено ДДС) и за получените (0.24 EUR без включено ДДС) разговори в чужбина. От операторите се очаква да се конкурират под този таван. През 2008 и 2009 г. пределните граници ще бъдат намалени още. Мобилните оператори са длъжни да предлагат еуротарифа на всички свои клиенти от 30 юли 2007 г. най-късно. Клиентите, които не разполагат с действащ роуминг пакет и реагират незабавно, ще се възползват от еуротарифа, считано от 30 август 2007 г. най-късно. За онези, които не реагират и не разполагат с действащ роуминг пакет, от 30 септември 2007 г. автоматично ще се прилага еуротарифата. Абонатите, които вече разполагат с роуминг пакет, също могат да избират еуротарифа и трябва да информират оператора си за направения избор. Освен това Регламентът на ЕС относно роуминга принуждава операторите да информират своите клиенти за цените. Предвижда се и таван за цените на едро, които операторите плащат един на друг за роуминг, който ще започне да се прилага след два месеца. За следващите 12 месеца таванът за цената на едро е фиксиран на 0.30 EUR. Публикуването на 29 юни в Официален вестник на ЕС означава, че регламентът на относно роуминга ще има силата на закон на 30 юни във всички 27 държави-членки. Регламентът ще е приложим в продължение на три години. През този период комисията, както и националните регулаторни органи, ще следят отблизо неговото прилагане. Комисията ще направи оценка на регламента в рамките на 18 месеца, за да определи дали е подходящо или не удължаване на тригодишния период и дали да се намеси отново, за да включи също SMS и преноса на данни.

Четете още: България
Прочетено: 473 пъти Източник на статията: insurance.bg | 28.06.2007г.

Кликнете върху социалния бутон и споделете тази статия с приятели!