Text: -A A +A
Четете още: България

Действащият проект Социални инвестиции и насърчаване на заетостта се финансира със заем от СБ за 50,8 млн. евро и съфинансиране от държавния бюджет.

[АРХИВ]

Действащият проект „Социални инвестиции и насърчаване на заетостта” се финансира със заем от СБ за 50,8 млн. евро и съфинансиране от държавния бюджет.

Регионалният вицепрезидент на Световна банка Шигео Кацу, министърът на финансите Пламен Орешарски и министърът на труда и социалната политика Емилия Масларова подписаха Споразумение за допълнително финансиране по проект за социални инвестиции и насърчаване на заетостта.

Споразумението предвижда отпускане на 15 млн. евро. заем за разширяване обема на инвестициите по компонент „Инициатива за развитие на общинска инфраструктура” на изпълнявания в момента с финансиране от Световната банка (СБ) проект „Социални инвестиции и насърчаване на заетостта”.

Договореното с настоящото споразумение финансиране е част от подкрепата на СБ за реализиране на един от основните приоритети в правителствената програма за активна социална политика, осигуряваща по-високо качество на живот, най-вече чрез повишаване на социалната интеграция.

След подписването Шигео Кацу благодари на българските власти за ангажираността им при изпълнението на тези проекти. „Изграждането на институционален капацитет е изключително важен за България в предстоящия перид на усвояване на европейските фондове и това допълнително споразумение ще допринесе в тази посока”, каза още Кацу.

Министърът на финансите заяви, че Социално-инвестиционният фонд е един от най-успешните инструменти в годините на прехода и поради това е съгласувано бързо допълнителното финансиране, което ще допринесе за по-добро качество на живот на българските граждани. Министър Орешарски пожела на социалния министър Емилия Масларова все така ефективно да изразходва средствата, благодари на СБ за кооперативното сътрудничество и изрази увереност, че то ще продължи и в бъдеще.

Действащият проект „Социални инвестиции и насърчаване на заетостта” се финансира със заем от СБ за 50,8 млн. евро и съфинансиране от държавния бюджет. Двата му основни компонента са „Инициатива за развитие на общинска инфраструктура” и „Българска инициатива за активни мерки на пазара на труда”.

Финансовите условия по допълнителния заем предвиждат 17-годишен период на погасяване на главницата, с включен в него петгодишен гратисен период, след който погасяването ще се извършва на равни вноски. Лихвеният процент е на базата на 6-месечен LIBOR в евро и плащане на 0,75% годишна такса-ангажимент върху неусвоения ресурс (ефективно 0,25%, след приспадане на редовно одобряваните от кредитора отстъпки за всяка финансова година). Плащанията по главницата, лихвите и таксата-ангажимент ще се осъществяват на шестмесечие, на всеки 15 юни и 15 декември от съответната година. Датите на плащане съвпадат с датите на обслужване на основния заем.

Четете още: България
Прочетено: 287 пъти Източник на статията: dariknews.net | 13.06.2007г.

Кликнете върху социалния бутон и споделете тази статия с приятели!