Text: -A A +A
Четете още: България

Правителството одобри Списък на регулираните професии в България, съдържащ 75 специалности.

[АРХИВ]

Правителството одобри Списък на регулираните професии в България, съдържащ 75 специалности. Включването на определена професия в този списък подчинява нейното упражняване на определени правила относно взаимното признаване на професионални квалификации между държавите-членки на Европейския съюз. От компетентността на всяка държава-членка е да определи кои професии да включи в националния си списък на регулираните професии. В Списъка на регулираните професии в Република България са включени 75 професии, които могат да бъдат упражнявани от български и от чужди граждани. Сред тях са специалности в областта на здравеопазването, на юридическите и счетоводни дейности, на техниката и технологиите, на транспорта, на ветеринарната медицина, на публичната администрация, на околната среда, на архитектурата и строителството. “Регулирани професии” са професиите, правото за упражняването на които е определено чрез законови, подзаконови или административни разпоредби за притежаването на специфична професионална квалификация, удостоверена с документи за образование и правоспособност, или предполага членство в професионална организация, работеща за поддържане на високо равнище в съответната професионална област, за осъществяването на което е получила специфично признаване от държавата. Списъкът е публичен и всеки ще има достъп до него чрез интернет страницата на Министерството на образованието и науката.

Четете още: България
Прочетено: 480 пъти Източник на статията: insurance.bg | 16.12.2006г.

Кликнете върху социалния бутон и споделете тази статия с приятели!