Text: -A A +A
Четете още: България

Страните от Централна и Източна Европа (ЦИЕ) надграждат икономическите успехи от предишни години и през 2006 г. в условията на положително развиваща се международна икономика.

[АРХИВ]

Страните от Централна и Източна Европа (ЦИЕ) надграждат икономическите успехи от предишни години и през 2006 г. в условията на положително развиваща се международна икономика. Особено забележителни са изключителните темпове на растеж на Югоизточна Европа (ЮИЕ). Факторите за тази ясно изразена тенденция в ЮИЕ са нарастващото търсене от потребителите, стабилният ръст на инвестициите и солидният растеж на износа. Със среден икономически растеж от над 6%, очакванията са за положително приключване на 2006 г. в региона. Сред отличниците на 2006 г. са бъдещите страни-членки на Европейския съюз Румъния и България. “Оптимистичната прогноза за региона за нас означава, че следващата стъпка ще бъде въвеждането на еврото в България през 2010 г. и малко след това и в Румъния,” обобщава Дебора Револтела, главен икономист на UniCredit Group за ЦИЕ. Това са основните изводи от тримесечния доклад за ЦИЕ – ново издание на направлението “Проучвания за Нова Европа” на UniCredit Group, което анализира развитието на основните макроикономически показатели в региона. България и Румъния печелят от предстоящото приемане в ЕС С реален растеж от 6.6% за второто тримесечие на 2006 г. България отчете най-силния си икономически ръст от началото на прехода. Увеличение на БВП от 5.7% е прогнозирано за 2006 г. Публичните финанси са стабилни. Благодарение на стриктната фискална политика, държавният бюджет в края на 2006 г. ще е с рекорден излишък от над 3% от БВП. Високият търговски дефицит и продължаващият инфлационен натиск остават предизвикателства за страната. Въпреки че инфлационният натиск ще продължи в краткосрочен до средносрочен план, очакванията са за намаляване на инфлацията до малко над 3% през 2008. Това е приблизтелно и средноочакваната инфлация на новите страни-членки за този период. България успя да избегне предпазните клаузи като условия за приемане в ЕС. В замяна на това за известен период от време страната ще бъде наблюдавана. Според Дебора Револтела това ще бъде от полза на България, защото ще обезпечи изпълнението на необходимите реформи през следващите три години. В Румъния бързият растеж на брутния вътрешен продукт през първата половина на 2006 г. може да се отдаде на силното потребление и инвестиции. Икономиката се разраства със средногодишен реален ръст от 7.2% през 2006 г. в резултат на оживеното търсене от домакинствата, на работата по възстановяване след наводненията и на силните преки инвестиции. Настоящата тенденция за растеж на икономиката се отразява в подобряване на показателите и на пазара на труда. През септември безработицата падна до 5%. Инфлацията е под контрол през 2006 г. и дори падна до 5.5% през септември – най-ниското ниво за 16 години. За Румъния ключовият фактор на растеж остава стабилната инвестиционна дейност. Увеличеният приток на преки чуждестранни инвестиции, както и субсидиите от ЕС ще осигурят устойчиво развитие. В Словения – първата държава от ЦИЕ, която ще въведе еврото от 2007 г., бързото икономическо развитие е резултат от инвестициите, които са се увеличили със 7.6% през първата половина на 2006 г. в сравнение с първата половина на предходната година. “В Словения продължителното силно вътрешно търсене ни накара да повишим прогнозите си за 2006 г. и 2007 г. Сега очакваме икономиката да нарасне с 4.7% тази година,” обясни Дебора Револтела. Словения ще поддържа този темп на икономически растеж и през следващата година. Въвеждането на еврото през 2007 г. ще доведе със себе си и ползи за износа. Ето защо растежът на реалния брутен вътрешен продукт (БВП) се очаква да бъде 4.3% през 2007 г. Заради по-високите цени на електроенергията и въвеждането на еврото като парична единица се очаква умерено повишение на цените. При средно 2.5% за 2006 г. се прогнозира покачване в цените за потребителите до 2.9% за идващата година.

Четете още: България
Прочетено: 455 пъти Източник на статията: insurance.bg | 07.12.2006г.

Кликнете върху социалния бутон и споделете тази статия с приятели!