Text: -A A +A
Четете още: България

Правителството одобри проект на закон за изменение и допълнение на Закона за здравословни и безопасни условия на труд, съобщи правителствената информационна служба.

[АРХИВ]

Правителството одобри проект на закон за изменение и допълнение на Закона за здравословни и безопасни условия на труд, съобщи правителствената информационна служба. В документа се разписват подробно задачите на службите по трудова медицина, които се създават от работодателите. Минималният състав на службите включва лекар със специалност “трудова медицина”, лице с висше техническо образование и 3 г. професионален опит в областта на безопасността и здравето при работа и технически изпълнител. Те трябва да оказват помощ на работодателя за създаване на организация за безопасност и здраве при работа, да правят оценка на професионалните рискове и анализ на здравното състояние на работещите, да предлагат мерки за отстраняване и намаляване на установения риск. Законопроектът предвижда и специализиран контрол върху дейността на службите по трудова медицина и водената от тях документация. Лицата, регистрирали служба по трудова медицина, и ръководителите на службите по трудова медицина, които не изпълняват задълженията си по този закон, ако не подлежат на по-тежко наказание, ще се наказват с имуществена санкция или глоба в размер от 1500 до 5000 лв., а виновното длъжностно лице, ако не подлежи на по-тежко наказание – с глоба в размер от 250 до 1000 лв. При повторно нарушение наказанията се удвояват. Службите по трудова медицина вече няма да подлежат на акредитация по Закона за лечебните заведения, както досега, а ще се регистрират в Министерството на здравеопазването. Специализиран контрол върху дейността им ще се извършва от органите на държавния здравен контрол.

Четете още: България
Прочетено: 363 пъти Източник на статията: dariknews.net | 06.12.2006г.

Кликнете върху социалния бутон и споделете тази статия с приятели!