Text: -A A +A
Четете още: България

Сдружение “Регионални научно-технически съюзи” е подготвило проект за Център за стартиране на бизнес, чиято цел е да насърчава предприемачеството.

[АРХИВ]

Сдружение “Регионални научно-технически съюзи” е подготвило проект за Център за стартиране на бизнес, чиято цел е да насърчава предприемачеството. Специални курсове за мениджъри в областта на туризма стартират от следващата година в Дома на науката и техниката в Пловдив. Сдружение “Регионални научно-технически съюзи” вече е подало заявка пред Националната агенция за професионално образование и обучение (НАПОО). Новост е и подготовката в областта на изкуствата – моден дизайн, компютърна графика, дърворезба, керамика, съобщиха организаторите. Въвеждат се и курсове за монтьори на газова техника във връзка с газификацията на Пловдив и селища от областта. “Кока кола”, която закрива предприятието си в града, вече е подала заявка за преквалификация на съкратените, за да придобият умения по хладилна, климатична и газова техника. Над 50 са професиите, за които може да се получат дипломи от Учебния център към Сдружение “Регионални научно-технически съюзи”, а за 28 се издават от Центъра по професионално обучение към НТС “Инженеринг”. Предлагат се още курсове по чужди езици, компютърна грамотност и информатика. Двете структури са лицензирани от НАПОО. Квалификацията е в три степени в зависимост от специалността и броя на учебните часове. Шивачки, озеленители, огняри, дограмаджии и други учат 300 часа и получават свидетелство за професионална квалификация. Втората степен, за която се изискват 660 учебни часа, е за монтьори, специалисти сътрудници и други категории, за които е необходима по-задълбочена подготовка. Счетоводители, мениджъри, администратори, селскостопански техници се обучават 960 часа и завършват с диплом. Има и съкратени курсове, покриващи 50% от програмата, но за тях се издават само удостоверения за професионална квалификация. Съкратени военослужещи, безработни и фирми, които искат персоналът им да бъде по-добре подготвен, ползват обучителните модули, предлагани в Дома на науката и техниката. Те покриват почти всички професии, за които има търсене на пазара на труда. Тяхното предимство е, че са съобразени с изискванията в браншовете, където могат да намерят работа завършилите, обясниха от Сдружение “Регионални научно-технически съюзи”. Над 1000 човека годишно минават през неговите курсове. Сдружението е подготвило проект за Център за стартиране на бизнес, чиято цел е да насърчава предприемачеството. То вече има опит в няколко международни проекта, свързани с квалификация на кадрите и финансирани от програмите ФАР и “Леонардо да Винчи”.

Четете още: България
Прочетено: 1,036 пъти Източник на статията: insurance.bg | 02.12.2006г.

Кликнете върху социалния бутон и споделете тази статия с приятели!