Text: -A A +A
Четете още: България

Едва 71% от фирмите с по-малко от 50 служители разполагат с компютри, а само 64% използват Интернет.

[АРХИВ]

Едва 71% от фирмите с по-малко от 50 служители разполагат с компютри, а само 64% използват Интернет. Едва 29.3 от микро и малките предприятия в България имат технологична ориентация, сочат данните от изследване на ЕСТАТ, направено през октомври по поръчка на Телелинк. Това означава, че те не използват пълноценно възможностите на съвременните технологии.Данните от изследването бяха представени на бизнес закуска в рамките на Икономически форум за Югоизточна Европа. Проучването обхваща 400 компании с по- малко от 50 служители в 10 големи града на страната. Според националната статистика компаниите с такъв профил представляват 98% от всички фирми в страната. Изследването сочи, че едва 71% от фирмите с по- малко от 50 служители разполагат с компютри, а само 64% използват Интернет. За разлика от тях в групата на средните и големите компании тези дялове доближават 100%. Данните показват, че поради недостиг на финансови ресурси при малките фирми не проявяват склонност за поемане на риск и усвояване на нови технологии. Решението за покупка се взима на базата на рационални аргументи, свързани с оценка на полезността и приноса на технологията към приходите на компанията. Според изследването съществува съпротивление при навлизане на все по- сложни за изучаване и управление на технологии в рутинната работа на компаниите. Почти всички фирми /96%/ използват антивирусен софтуер, а 98.5%- електронна поща. Високо потребление /65%/ регистрират и услугите, касаещи вътрешнофирмената комуникация- програми от типа ICQ, Skype, Yahoo Messenger, MSM. Едва 30% от интервюираните едновременно архивират информацията си и използват системи за защита Fire Wall, което според специалистите е „екзистенциален минимум“. Ограничено приложение намират функциите календар и управление на задачите. Сравнително високият дял на отговорите „не знам“ и „не мога да преценя“, получени в рамките на изследването, показва, че дребният бизнес не разбира и не познава добре същността на системите за управление на информация. „Пълноценното използване на информационните технологии обаче е единственият път за българската икономика в контекста на високо конкурентния европейски и световен пазар“, отбеляза Любомир Минчев, изпълнителен директор на Телелинк.

Четете още: България
Прочетено: 414 пъти Източник на статията: insurance.bg | 03.11.2006г.

Кликнете върху социалния бутон и споделете тази статия с приятели!