Text: -A A +A
Четете още: България

Целта е по-прецизно определяне на кръга на служителите, които могат да получават допълнително възнаграждение за изпълнение на функциите, свързани с управление на средствата от Европейския съюз.

[АРХИВ]

Целта е по-прецизно определяне на кръга на служителите, които могат да получават допълнително възнаграждение за изпълнение на функциите, свързани с управление на средствата от Европейския съюз. През юли Министерският съвет реши държавните служители, които се занимават с управлението на финансовия ресурс от Общността, да получават допълнително месечно възнаграждение в размер на основната им заплата. В Министерството на финансите това са 5 дирекции: “Национален фонд”, “Управление на средствата от ЕС”, “Централно звено за финансиране и договаряне” и “Одит на средствата от ЕС”. В Министерството на регионалното развитие и благоустройството – Главна дирекция “Програмиране и регионално развитие” и дирекциите “Изпълнителна агенция-Програма ФАР”, “Изпълнителна агенция ИСПА-благоустройствени дейности и ВиК системи” и “Звено за вътрешен одит”. В Министерството на околната среда и водите – “Фондове на ЕС за околна среда”, “Кохезионна политика за околна среда и “Звено за вътрешен одит”. В Министерството на труда и социалната политика – “Европейски фондове, международни програми и проекти” и “Вътрешен одит”. В Министерството на икономиката и енергетиката – “Предприсъединителни програми и проекти”, “Вътрешен одит” и отдел “Проекти” в дирекция “Енергийни пазари и преструктуриране”. В Министерството на транспорта – “Координация за програми и проекти” и “Звено за вътрешен одит”. В Министерството на държавната администрация и административната реформа – “Управление на проекти и програми” и “Звено за вътрешен одит”. В Министерството на земеделието и горите – “Развитие на селските райони”, “Европейски международни програми и проекти”, “Вътрешен одит” и звено “Наблюдение и координация на дейността на Разплащателната агенция”. В Министерството на образоването и науката – “Структурни фондове и международни образователни програми”. В Министерството на вътрешните работи – Централно звено за координация на борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейските общности. В Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури – отдел “Рибни пазари и структурни мерки” в дирекция “Рибарство, аквакултури и контрол”. В Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия – Главна дирекция “Междинно звено и изпълнение на проекти” и отдел “Вътрешен контрол по изпълнение на проекти” в дирекция “Финансово и административно обслужване”. В Агенцията за социално подпомагане – “Международно сътрудничество, програми и европейска интеграция”. В Агенцията по заетостта – “Европейски фондове и международни проекти”. Във Фонд “Републиканска пътна инфраструктура” – “Изпълнение на проекти със средства от ЕС”.

Четете още: България
Прочетено: 460 пъти Източник на статията: insurance.bg | 29.10.2006г.

Кликнете върху социалния бутон и споделете тази статия с приятели!