Text: -A A +A
Четете още: България

Изискванията за организацията на работното време и почивката на лицата, които извършват транспортна дейност в автомобилния транспорт, са регламентирани в специалната Наредба, приета с постановление

[АРХИВ]

Изискванията за организацията на работното време и почивката на лицата, които извършват транспортна дейност в автомобилния транспорт, са регламентирани в специалната Наредба, приета с постановление на правителството. Тя има за цел да подобри защитата на здравето и сигурността на заетите в автомобилния транспорт, както и да се подобри безопасността на движението по пътищата. В Цялостния мониторингов доклад на Европейската комисия за 2005 г., във връзка с Договора за присъединяване се препоръчва да бъдат синхронизирани и последните достижения на правото на ЕС. В изпълнение на тези препоръки, текстът на документа въвежда в българското законодателство изискванията на Директива 2002 /15/ ЕО на Европейския парламент и на Съвета на ЕС от 11 март 2002 година за организацията на работното време на лицата, които извършват транспортни дейности в автомобилния транспорт. Приетият текст е в съответствие с изискванията на директивата и конкретизира правата и задълженията на работодателите и транспортните работници по отношение на организацията на работното време и почивките. Той определя времето, което се включва при изчисляване продължителността на дневното работно време на транспортните работници, начина на изчисляване и максималната продължителност на работното време, в т.ч. на нощния труд, минималните почивки по време на работа, както и регистрацията на работното време. В допълнителните разпоредби на наредбата са дадени и легалните дефиниции на ползваните в него понятия, произтичащи от правото на ЕС. Предвижда се тя да влезе в сила на 1 януари 2007 г.

Четете още: България
Прочетено: 395 пъти Източник на статията: insurance.bg | 01.09.2006г.

Кликнете върху социалния бутон и споделете тази статия с приятели!