Text: -A A +A
Четете още: България

Изменя се и статутът на финансовите контрольори, които ще бъдат пряко подчинени на главния секретар на МВнР.

[АРХИВ]

Изменя се и статутът на финансовите контрольори, които ще бъдат пряко подчинени на главния секретар на МВнР. Общата и специалнизираната администрация на МВР намаляват с по 78 щатни бройки, а числеността на политическия кабинет е сведена до 81 (от 93) щатни бройки. Промените са в резултат на извършен анализ на дейността на дирекциите в МВнР. Най-големи са съкращенията на персонала на дирекция “Финансово-стопански дейности” и на дирекция “Консулски отношения”, съответно с 27 и 16 щатни бройки. Непроменени остават звената “Финансов контрол” и “Вътрешен одит”, инспекторатът, дирекция “Правно-нормативна” и дирекция “Служба на говорителя”. Изменя се и статутът на финансовите контрольори, които вече ще се назначават съгласно Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор и ще бъдат пряко подчинени на главния секретар на МВнР.

Четете още: България
Прочетено: 358 пъти Източник на статията: insurance.bg | 18.08.2006г.

Кликнете върху социалния бутон и споделете тази статия с приятели!