Text: -A A +A
Четете още: България

Трийсет на сто от българите над 15 години ще ползват Интернет в края на 2006 г. Това сочат данните от доклад за състоянието и развитието на информационното общество в периода 2005-2006 г.

[АРХИВ]

Трийсет на сто от българите над 15 години ще ползват Интернет в края на 2006 г. Това сочат данните от доклад за състоянието и развитието на информационното общество в периода 2005-2006 г. Изследването регистрира значителен ръст на хората с достъп до компютри, като работното място и домът са най-популярните места за използване на PC. Домашните потребители са се увеличили близо три пъти, а използващите услугата на работното място – почти двойно. Децата са ключов фактор за навлизане на компютрите в домакинствата. Тази тенденция ще се запази и през настоящата година, когато 11% от домакинствата с деца планират покупка на компютър, срещу само 3% там, където няма деца. Мрежовата свързаност също нараства в съответствие с развитието на пазара на информационни и комуникационни технологии. Ако тенденцията се запази, твърде вероятно е делът на имащите достъп до интернет сред населението над 15 г. да се приближи до 30% в края на годината. България не изостава от темповете на нарастване на широколентовия интернет достъп в Европейския съюз и в световен мащаб (широколентов се счита интернет достъпът, осигуряващ едновременно данни, гласови и видео услуги при “on-line” свързаност и работни скорости, надвишаващи тези при “dial-up” достъпа). Делът на домашните потребители на широколентова връзка към октомври 2005 е 10,6% от цялото население, като се отбелязва ръст от близо 22% спрямо предходната година. На практика този показател е доста близък до средната стойност за Европейския съюз – 10,8% към юли 2005 г. Домашните потребители са се увеличили близо три пъти, а използващите услугата на работното място – почти двойно За разлика от фирмите, гражданите все още са по-скептично настроени от бизнеса спрямо използването на електронни услуги, сочи докладът. Голяма част от запитаните определят личния контакт с държавната администрация като по-ефикасен. Все още съществува недоверие към интернет комуникацията, особено когато се отнася за обработка на документи и финансови операции. Въпреки това, изследването показва, че всеки втори между 18 и 29 години и всеки трети между 30 и 39 години използва Интернет. Това са хората, които в най-голяма степен са склонни да опитват, без особено да се притесняват, че това може да навреди на сигурността и финансите им.

Четете още: България
Прочетено: 395 пъти Източник на статията: actualno.com | 05.08.2006г.

Кликнете върху социалния бутон и споделете тази статия с приятели!