Text: -A A +A

Заплатите в бюджетния сектор нарастват въз основа на индекс, който включва 100% от прогнозната инфлация и до 75% от прогнозния ръст на Брутния вътрешен продукт за съответната година.

[АРХИВ]

Това е записано в средносрочната стратегия за повишаване на доходите на населението за периода 2007 – 2009 г., която предстои да представи социалният министър Емилия Масларова.

В стратегията фигурира и индекс за увеличение на заплатите на заетите в частния сектор, който е препоръчителен. Индексът включва 100% от прогнозната инфлация и до 65% – 70% от прогнозния ръст на производителността на труда. В документа е записано още, че за търговските дружества с над 50% държавно участие в капитала се прилага механизма за регулиране нарастването на средствата за работната заплата въз основа на техните икономически резултати. Тези и други мерки за повишаване на доходите дават основание да се очаква, че доходите от работна заплата за периода 2007 г. – 2009 г. ще нараснат от 7,5% до 10%.

В стратегията пише още, че при по-висок от 6% ръст на Брутния вътрешен продукт ръста на доходите ще бъде по-висок. Предвижда се също пенсиите да нарастват въз основа на индекс, който включва 50% от инфлацията за предходната година и 50% от ръста на осигурителния доход. В документа е записано, че се очаква минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст още през 2007 г. да нарасне с 10% – 15%.

Прочетено: 447 пъти Източник на статията: dariknews.net | 20.06.2006г.

Кликнете върху социалния бутон и споделете тази статия с приятели!