Text: -A A +A

447 кандидати за бране на грозде в провинция Ла Манча, Испания, набира Агенцията по заетостта по сключената междуправителствена спогодба между Кралство Испания и Република България.

[АРХИВ]

Очакват се още около 2 200 работни места.

До 3 юли 2006 г. бюрата по труда в страната ще приемат документи на желаещите да берат грозде. Необходимите документи са: молба за допускане до интервю, автобиография с изчерпателна информация за професионалния опит в областта на селското стопанство и по-специално в растениевъдството и овощарството и посочване на степента на евентуалните разговорни умения по испански или друг език; саморъчно написана и подписана от кандидата декларация, че не страда от сърдечно-съдови заболявания и болести на опорно-двигателния апарат; копие на първа страница на международния паспорт, като валидността на паспорта не трябва да изтича преди 01.03.2007 г.; копие на страницата/ите от паспорта с положена/и предишна/и испанска/и работна/и виза/и.

Кандидатите трябва да знаят, че се работи на открито при температури около и над 30ºС, понякога достигащи до 40ºС, което е неблагоприятно за хора със сърдечно-съдови заболявания и че се полага физически труд, свързан с много движение и вдигане на тежести, което не е подходящо за хора с болести на опорно-двигателния апарат.

При наличието на по-голям брой кандидати ще се приложат следните допълнителни критерии за подбор за допускане до интервю: лицето да живее в изостанал селскостопански район или в населено място с по-висок от средния за страната процент безработица.

Агенцията по заетостта ще извърши предварителен подбор на кандидатите, съобразно заявения от испанската страна брой лица за допускане до интервю (3-ма кандидати за 2 работни места) и изразеното предпочитание за наемане с предимство на мъже (70% от общия брой допуснати кандидати на възраст от 20 до 45 години).

Окончателният подбор ще се извърши до края на юли от смесена българо-испанска комисия, в която ще участват и представители на работодателите.

За повече информация: тел. 02/ 980-87-19

Прочетено: 1,032 пъти Източник на статията: az.government.bg | 19.06.2006г.

Кликнете върху социалния бутон и споделете тази статия с приятели!