Text: -A A +A

Чрез него ще се уреди съчетаването на професионалните със семейните задължения на жените и мъжете.

[АРХИВ]

В Министерството на труда и социалната политика е изготвен проект на Закон за равните възможности на жените и мъжете, който има за цел внедряването на мерки за насърчаване и осигуряване на равни възможности на двата пола, съобщават от пресцентъра на министерството.

Въпреки наличните разпоредби за равно третиране в отделни закони и въпреки приемането на Закона за защита срещу дискриминацията, който е в сила от началото на 2004 г., все още не са създадени условия за гарантиране на равнопоставеността на жените и мъжете във всички сфери на обществения живот. Не са регламентирани въпроси като механизъм за постигане на равни възможности, коментират от министерството.

Съчетаването на професионалните със семейните задължения на жените и мъжете следва да бъде специално уредено, което ще се постигне с предлагания от МТСП законопроект. Законът ще осигури единна структура и принципи на действие на национален механизъм за равни възможности на жените и мъжете, и ясни приоритетни сфери на действие.

Предложеният проект на Закон за равните възможности на жените и мъжете отговаря на всички изисквания на международните документи.

Прочетено: 520 пъти Източник на статията: insurance.bg | 14.06.2006г.

Кликнете върху социалния бутон и споделете тази статия с приятели!