Text: -A A +A
Четете още: България

Световната банка (СБ) отчита посредствени резултати в България при създаването на продуктивни работни места в периода на преход от централно планиране към свободен пазар.

[АРХИВ]

Световната банка (СБ) отчита посредствени резултати в България при създаването на продуктивни работни места в периода на преход от централно планиране към свободен пазар. Според доклад, представен днес, броят на заетите след 2000 г. се е увеличил само в столицата и в нито една друга област. Световната банка обяви, че особена загриженост представляват младежите, където един от всеки трима-четирима е безработен. През 2004 г. младежката безработица в България е била 27 на сто. Сериозна загриженост продължава да създава и трайната безработица, която определя 60 на сто от цялата безработица в страната, се посочва в доклада. Изследването на Световната банка обхваща 27 държави в преход от Централна и Източна Европа (ЦИЕ) и бившия Съветски съюз и разглежда подобряването на възможностите за работа в тях през последните 15 години. Според ръководителя на екипа, разработил доклада, Аруп Банерджи, ако не се подобрят перспективите на заетостта, същественото намаляване на бедността в региона след 1998 г. може да спре и това ще подкопае политическата подкрепа за реформите. По думите на експерти от СБ, много работници, съкратени поради структурни промени, не са успели да си намерят нова работа, а много други или са без работа повече от година, или се занимават с нископроизводствени дейности. В някои от новите страни-членове на Европейския съюз, както и в някои присъединяващи се страни като България, процентът на безработицата, въпреки че спада, се измерва в двуцифрени числа. Проблемът с работните места в страните от Общността на независимите държави е повече в качеството на работните места, които са по-малко производителни и не дават добри доходи, се посочва в доклада. В него се призовават страните в преход да подобрят инвестиционния си климат, така че да стимулират фирмите да правят инвестиции и да създават продуктивни работни места и да предприемат стъпки за понижаване на разходите по мобилността на работната ръка чрез развитие на пазарите за жилищни имоти и ипотеки, както и чрез подобряване на достъпа до възможности за обучение през целия живот. Сред основните препоръки на Световната банка за създаване на повече и по-добри работни места в страните от ЦИЕ е понижаването на разходите за започване на нов бизнес, облекчаване на имотната регистрация и укрепване на принудителното изпълнение на договорите. Необходими са също реформи в пенсионната система и системата за социално осигуряване като средство за намаляване на разходите за работна ръка. Очаква се намаляването на вноските за социално осигуряване с 6 на сто от 2006 г. да стимулира създаването на заетост, да повиши събираемостта на вноските и да ограничи сивия сектор, казват още от Световната банка.

Четете още: България
Прочетено: 417 пъти Източник на статията: investor.bg | 01.06.2006г.

Кликнете върху социалния бутон и споделете тази статия с приятели!