Text: -A A +A
Четете още: България

Студентите могат да избират кредити между 500 и 20 000 лева за следване у нас и до 100 000 евро за учене в чужбина.

[АРХИВ]

Студентите могат да избират кредити между 500 и 20 000 лева за следване у нас и до 100 000 евро за учене в чужбина. Основно предимство е , че изплащането на тези заеми започва след дипломирането на студента, като срокът варира от шест месеца до една година след това, а срокът на погасяване – от пет до десет години. За студентите по медицина и стоматология този срок може да стигне и до 12 години, съобщи Dnes.bg по информация от проучване на БТА сред българските банки. Въпреки липсата на закон за студентско кредитиране, някои банки, сред които Ейч Ви Би Банк Биохим, Хебросбанк, Банка ДСК, Първа инвестиционна банка (ПИБ), СИБАНК, варненската ЕсЖе Експресбанк и други, предлагат кредити за висше образование. Нито една от тях обаче не желае да съобщи броят или общия обем на студентските си кредити. В повечето случаи отказът се дължи на това, че въпреки съществуването на продукта, търсенето е все още малко. Често клиентите предпочитат потребителски пред студентските кредити заради многото изисквания и ограничения при заемите за образование – за минимален успех на кредитополучателите, максимална възраст, изискване за съдлъжник, коментираха от банките. При положение, че пазарът на потребителски кредити е по-облекчен и че целият заем ще се покрива по-бързо от родителите, докато работят, те предпочитат да вземат потребителски кредит, за да издържат детето си по време на обучението, вместо да теглят студентски кредит, да изплащат дълго време само лихвите, а след това да го оставят само да връща непокътната главница, коментират от Ейч Ви Би Банк Биохим. Единствено от ПИБ заявиха, че предлагат студентски кредити от началото на миналата година и към момента обемът се е увеличил неколкократно спрямо август 2004 г. “Фактът, че след ипотечния студентски кредит пуснахме и потребителски показва, че има резултати и отчитаме търсенето на пазара”, посочват от банката. Според ПИБ сегментът ще става все по-привлекателен за банките и през следващите две до три години ще има стремително нарастване на кредитирането на студенти, както и на предлагането. Според Виолина Маринова, главен изпълнителен директор на Банка ДСК, студентското кредитиране не се търси много, защото в момента банките го предлагат на търговски принцип. За да върви трябва да има облекчение на лихвените проценти, като те изцяло или част от тях се поемат от бюджета. Така е в други държави, например в Германия и САЩ, коментира Маринова. У нас няма облечение на лихвените условия. Освен това в чужбина при неблагоприятни ситуации – невъзможност студентът да си намери работа или други обективини причини, държавата поема погасяването на кредита, каза тя. Лихвените проценти в момента варират от 9.5 на сто до 16.95 на сто. Лихвите зависят, както от обезпечението – поръчителство, ипотека, залог, така и от други условия – размер на кредита, наличие или не на разплащателна сметка в банката и други. Лихвения процент се формира или от ОЛП (основен лихвен процент) плюс надбавка или от базисния лихвен процент за всяка банка и надбавка. Това, което сега се предлага от банките, по същество представлява потребителски кредит, като се играе с различни компоненти – срок, размер, гратисен период, вид на обезпечението, коментира Михаил Стоянов, изпълнителен директор на фондация “Атанас Буров”. Руслан Велков, студент по “Информатика” четвърти курс в Софийския университет (СУ), е изтеглил 2000 лева студентски кредит. Той заяви, че това е улеснило до голяма степен живота му в София по време на обучението. “Реших да изтегля точно студентски кредит, а не потребителски, защото при него има повече улеснения в изплащането. Но пък имаше повече подробности в подготвянето на документите”, коментира той. Според него лихвата не е много по-ниска от потребителския кредит, но това, което е привлекателно, е гратисният период. В повечето случаи договорът за кредит се сключва със студента и платежоспособен съдлъжник (някои банки изискват двама съдлъжници), обикновено родител. Съдлъжникът има качеството на основен длъжник при издължаването на лихвите по ползвания кредит през срока на обучението и – на втори длъжник след това при издължаване на главницата и лихвата до пълното погасяване на кредита. Задължително изискване към съдлъжника е месечните доходи да бъдат документално доказани. Кредитът може да се отпуска само за семестриалните такси, само за разходите за издръжка или и за двете – и за семестриални такси, и за издържка. За Банка ДСК ограничението за възрастта на студента е до 28 години, за СИБАНК и Биохим – до 30 години. Останалите банки не посочват възраст на студента. Банките имат изисквания и за възрастта на съдлъжника. Обикновено тя не трябва да бъде по-висока от 60 години за жените-съдлъжници и 63 години – за мъжете. За Банка ДСК размерът на кредита е от 500 до 15 000 лева, за ПИБ – до 20 000 лева с петгодишен срок за погасяване, Биохим отпуска от 1000 до 15 000 лева или равностойността им в евро при максимален срок на погасяване десет години. Кредитите на ЕсЖе Експресбанк са от 500 до 15 000 лева с максимален срок на погасяване седем години, когато е с гратисен период, и – четири години, ако е без гратисен период. Кредитите за следване в чужбина, предлагани от ПИБ, са до 100 000 евро или равностойността в щатски долари или лева, но не повече от 75 на сто от пазарната оценка на недвижимия имот, служещ като обезпечение. Срокът за погасяване е 20 години. Повечето банки имат такси при предсрочно погасяване на част от дължимата главница или на цялата главница, но клиентът не дължи лихви върху предсрочно погасената сума. Различен продукт предлага Хебросбанк, която има програма за студентско кредитиране само за студентите от Американския университет в България. Кредитът е за не повече от 1400 евро и максимален срок за издължаване 15 години. Отпуска се по програмата “Бакалавър” за таксата за обучение и се превежда по сметка на АУБ през първата учебна седмица на есенния и на пролетния семестър. В случай на прекъсване на обучението, банката има право да направи кредита предсрочно изискуем или да договори нов погасителен план. Кредитът може да се погаси предсрочно по всяко време без такси или наказателни лихви от страна на банката. Банките предлагат и отделни екстри. Така например ЕсЖе Експресбанк издава безплатна дебитна карта с овърдрафт до 100 лева. Към студентските кредити за следване в чужбина ПИБ предлага издаване на кредитна карта “Виза” с кредитен лимит до 2500 евро. При СИБАНК студентският кредит е предназначен за финансиране само на семестриалните такси за обучение. Максималният размер е равен на семестриалните такси за целият срок на обучението. Усвоява се на траншове, равни на стойността на семестриалните такси, които се превеждат по сметка на съответното ВУЗ. Срокът на издължаване е до 5 години. Студентският кредит е прекрасна възможност за един млад човек да се чувства самостоятелен и отговорен за бъдещето си, смята студентка в първи курс в Софийския университет. Това е стимул за самия него да си намери работа по специалността и да поеме отговорност за собственото си следване. “Рисковано е да се вземе кредит, защото малко студенти са сигурни, че след дипломирането веднага ще си намерят работа и това спира хората”, допълва студентка от УНСС.

Четете още: България
Прочетено: 562 пъти Източник на статията: dnes.bg | 01.07.2006г.

Кликнете върху социалния бутон и споделете тази статия с приятели!