Text: -A A +A
Четете още: България

Запазва се тенденцията на растеж на дела на предприятията, които имат достъп до интернет, както и тези, които поддържат уебсайт или уебстраница, за да подобрят своята бизнес среда.

Фото: stock.xchng

През януари 2012 г. делът на предприятията, които имат достъп до интернет, достига до 87.4%, или с 0.5 процентни пункта повече в сравнение с предходната година.

Запазва се тенденцията на растеж на дела на предприятията, които имат достъп до интернет, както и тези, които поддържат уебсайт или уебстраница, за да подобрят своята бизнес среда, сочат данните на националната статистика.

Значително се подобряват видът и скоростта на използваната връзка - 76.2% от предприятията използват фиксирана широколентова връзка, което е със 7.7 процентни пункта повече в сравнение с 2011 г., а почти половината предприятия (48.8%) поддържат своя уебстраница или уебсайт.

ИКТ са най-широко използвани в големите компании с над 250 заети лица, 98.3% от които имат достъп до интернет, докато в малките предприятия (10 - 49 заети лица) този относителен дял е 85.7%.

През 2012 г. всеки четвърти зает (26.7%) използва компютър поне веднъж седмично за изпълнение на своите служебни задължения, а за 22.5% от заетите лица е осигурен достъп до интернет, като в сравнение с предходната година се наблюдава увеличение съответно с 0.9 и 1.1 процентни пункта.

 При малките предприятия (с 10 - 49 заети лица) се наблюдава най-висок относителен дял на заетите лица, използващи компютри (28.7%), докато при големите предприятия (с 250 и повече заети лица) най-висок е делът на заетите, използващи интернет - 24.8%.

Все още е малък делът на предприятията, които използват интернет за получаване на достъп до тръжни документи или спецификации в рамките на публичната електронна тръжна система, въпреки че има увеличение от 1.3 процентни пункта спрямо предходната година, едва 10.2% от предприятията са ползвали такива услуги.

Четете още: България
Прочетено: 703 пъти Източник на статията: expert.bg | 13.12.2012г.

Кликнете върху социалния бутон и споделете тази статия с приятели!