Text: -A A +A
Четете още: България

Средната годишна заплата в страната през 2008 година е била 6528 лева, като в номинално изражение е нараснала спрямо 2007 година с над 26 на сто, показват данните на националната статистика.

[АРХИВ]

Средната годишна заплата в страната през 2008 година е била 6528 лева, като в номинално изражение е нараснала спрямо 2007 година с над 26 на сто, показват данните на националната статистика.

Най-високо е било средното годишно заплащане през 2008-а във сектора „Финансови и застрахователни дейност” – 14599 лв. В сектора „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения” средната заплата е била 13937 лв., а в „Производство и разпределение на електрическата и топлинна енергия и на газообразни горива” – 13214 лв. Най-ниско са били платени хората в сферата на хотелиерството и ресторантьорството, където средната годишна заплата е била 3957 лв., и в сферата на административните и спомагателни дейности – 4035 лв.

По предварителни данни на НСИ наетите през миналата година са били 2,47 млн. души, като спрямо 2007 година е отчетен ръст от 3,9 на сто.

Спрямо предходната година през 2008-а най-голямо увеличение на наетите се наблюдава в икономическите дейности „Операции с недвижими имоти” – 28,8 процента, „Култура, спорт и развлечения” – 22,2 на сто и „Строителство” – 17,9 процента. Намаление е регистрирано в икономическите дейности „Образование” – 6 процента, „Държавно управление” – 5,2 на сто, като намалението се дължи на

промяна на икономическата дейност на някои предприятия през 2008 година, и „Преработваща промишленост” – 3,1 процента.

Четете още: България
Прочетено: 539 пъти Източник на статията: lev.bg | 30.09.2009г.

Кликнете върху социалния бутон и споделете тази статия с приятели!