Text: -A A +A
Четете още: България

Общият доход средно на лице от домакинство през май 2009 г. е 304,25 лв. и спрямо същия месец на 2008 г. нараства с 9,9 на сто.

[АРХИВ]

Общият доход средно на лице от домакинство през май 2009 г. е 304,25 лв. и спрямо същия месец на 2008 г. нараства с 9,9%. Основната част от този доход на домакинствата се формира от получаваната работна заплата и пенсии. Техният относителен дял в общия доход за месеца е 80,1%. Общото за тях е, че в абсолютна стойност продължава тенденцията на увеличение, която се наблюдава и при направените сравнителни анализи за първите три месеца на тази година.
Наблюдава се известно изменение в структурата на общия доход по отношение на източниците, които го формират.

На първо място работната заплата, като основен източник на доход на домакинствата, нараства и достига 160,17 лв. средно на лице от домакинството, което е с 8,3% повече спрямо същия месец на миналата година. Относителният дял на работната заплата в общия доход е 52,6%.

Вторият по значение източник на доходи за българските домакинства са доходите от пенсии. Относителният им дял в общия доход се увеличава с 4,5 процентни пункта и съставлява 27,5% от него. За сравняваните едноименни месеци доходите от пенсии нарастват – от 63,54 лв. на 83,72 лв. средно на лице от домакинство или с 31,8%.

През май 2009 г. доходите от самостоятелна заетост намаляват спрямо същия месец на миналата година с 3,5%, като достигат 21,28 лв. средно на лице от домакинство. Техният относителен дял в общия доход слабо намалява с 1,0 процентни пункта и заема 7% от неговата структура.

Другите доходи от социално осигуряване и социални помощи през май 2009 г. имат сравнително малко значение за формирането на общият доход на домакинствата. Те нарастват за периода с 48%, като достигат 9,89 лв. средно на лице, а относителният им дял се увеличава с 0,9 процентни пункта и представлява 3,3% от неговата структура.

Четете още: България
Прочетено: 377 пъти Източник на статията: insurance.bg | 16.07.2009г.

Кликнете върху социалния бутон и споделете тази статия с приятели!