Text: -A A +A
Четете още: България

Глоба от 250 лв. дължат онези самоосигуряващи се лица, които не подадат в срок декларация по образец за започване, прекъсване, възобновяване или прекратяване на трудова дейност.

[АРХИВ]

Глоба от 250 лв. дължат онези самоосигуряващи се лица, които не подадат в срок декларация по образец за започване, прекъсване, възобновяване или прекратяване на трудова дейност. Санкцията влезе в сила от 1 януари 2010 г. с промените в Кодекса за социално осигуряване.

Декларацията за регистрация на самоосигуряващите се лица се подава в 7-дневен срок от настъпване на обстоятелството в териториалната дирекция на Националната агенция по приходите, включително в офис на ТД, по местоживеене на задълженото лице. С този вид декларация се посочва вида на осигуряване при започване или възобновяване на дейност, както и промяната на основанието или идентификационния код, по който се провежда осигуряването.

Преди да подадат декларация за започване на дейност, самоосигуряващите се лица, упражняващи свободни професии, занаятчийска дейност, земеделски производители и тютюнопроизводители, еднолични търговци, собственици или съдружници в търговски дружества, физически лица или членове на неперсонифицирани дружества, се регистрират в Агенцията по вписванията. Това става еднократно при започване на дейността.

От 1 януари 2010 г. настъпиха много промени, увеличи се минималния осигурителни доход на 420 лв., процентите на дължимите осигурителни вноски, кодове за видовете плащания. В улеснение на самоосигуряващите се лица НАП подготви пакет от документи, които се изпращат по електронна поща. Информация се получава също от кол-центъра на НАП на тел. 0700 18 700 на цената на един градски разговор.

Четете още: България
Прочетено: 499 пъти Източник на статията: dariknews.bg | 25.02.2010г.

Кликнете върху социалния бутон и споделете тази статия с приятели!