Text: -A A +A

По отношение на безработицата в страната през следващите дванадесет месеца песимизмът също нараства, като мненията на населението и от градовете, и от селата се изместват към по-негативните очаквания.

Фото: stock.xchng

Икономически активното население в страната на възраст 15 - 64 навършени години е 3 369,3 хил., или 68,5% от населението в същата възрастова група. В сравнение с третото тримесечие на 2011 г. коефициентът на икономическа активност е с 1,8 процентни пункта по-висок през тази година. Това показват предварителните резултати от проведеното от Националния статистически институт Наблюдение на работната сила през третото тримесечие на 2012 година.

Общият брой на заетите лица е 3 015,9 хил., а относителният им дял от населението на 15 и повече навършени години - 47,9%. Броят на заетите лица на възраст 15 - 64 навършени години е 2 977,3 хиляди. Коефициентът на заетост на населението в същата възрастова група e 60,6%, или с 0,8 процентни пункта по-висок в сравнение с третото тримесечие на 2011 година.

Безработните лица са 392,9 хил., а коефициентът на безработица - 11,5%. В сравнение със същото тримесечие на 2011 г. коефициентът на безработица се увеличава с 1,3 процентни пункта.

През октомври 2012 г. общият показател на доверие на потребителите намалява с 4,3 пункта спрямо равнището си отпреди три месеца, което се дължи на пониженото доверие сред населението както в градовете, така и в селата - съответно с 4,6 и 4,0 пункта. Наблюдението през октомври като цяло показва нарастване на песимизма в оценките и очакванията на потребителите в сравнение с юли.

Мненията за развитието на общата икономическа ситуация в страната през последните дванадесет месеца, както и очакванията им за следващите дванадесет месеца са по-неблагоприятни спрямо предходното наблюдение, в резултат на което балансовите показатели намаляват съответно с 2,5 и 4,3 пункта. По-песимистични в сравнение с юли са и оценките и очакванията на потребителите относно промените във финансовото състояние на техните домакинства.

Оценките за изменението на потребителските цени през последните дванадесет месеца са също по-неблагоприятни в сравнение с мненията, изразени три месеца по-рано, в резултат на което балансовият показател се повишава с 10,4 пункта. Инфлационните очаквания се запазват и за следващите дванадесет месеца - увеличение на балансовия показател с 3,3 пункта.

По отношение на безработицата в страната през следващите дванадесет месеца песимизмът също нараства, като мненията на населението и от градовете, и от селата се изместват към по-негативните очаквания.

Настоящата икономическа ситуация в страната се оценява от по-голямата част от потребителите като неблагоприятна за спестяване, а и очакванията им по отношение на възможността да спестяват през следващите дванадесет месеца се влошават.

Последната анкета отчита влошаване (от 3,6 пункта) на общата оценка да се правят разходи за покупка на предмети за дълготрайна употреба в настоящата ситуация. Отрицателни са и промените в стойностите на балансовите показатели за очакваното извършване на разходи за "покупка на кола", за "покупка или построяване на жилище (вила)" и за "подобрения в дома" през следващите дванадесет месеца.

Прочетено: 512 пъти Източник на статията: Евгения Гигова, actualno.com | 05.11.2012г.

Кликнете върху социалния бутон и споделете тази статия с приятели!