Вече сте готови да се погрижете за своята кариера? Но, не знаете каква професия да избере или все избирате неподходяща за Вас? Не можете да си намерите нова работа или не знае как да започнете да търсите? Искате да се развивате и растете в работата си, но все не успявате?

Кареа ООД и Портал Кариерист Ви подаряват възможността да получите пълна безплатна кариерна консултация от сертифициран кариерен консултант.

Какво трябва да направите?

Трябва да се преборите за най-добрите три истории за кариерата в сайта Кариерист – www.story.karierist.com. Всеки от Вас, изпратил история в рубриките „Кариера”, „Работа и трудов живот”, „Собствен бизнес” или „Студентски” в www.story.karierist.com в срок до 20 декември 2007 г., се включва в надпреварата и участва в конкурса „Най-добрите истории за кариерата”.

Вие имате приятел, който се нуждае от кариерно консултиране? Вече можете да му помогнете!

Бъдете умни приятели и направете първата крачка за човека до вас. Всеки от нас понякога е имал нужда от помощ и от някой, който да прояви грижа точно в такъв момент.

Със съвместната си инициатива „Подарете 1 час на свой приятел за неговото бъдеще” Кареа ООД и Портал Кариерист Ви подаряват на Вашия приятел възможност да получи безплатна кариерна консултация от сертифициран кариерен консултант.

Какво трябва да направите?

Достатъчно е в срок от 1 ноември – 25 декември 2007 г. да се обадите на тел.: +359 2 52 42 56; GSM: +359 887 475 410; e-mail: friends[@]karea-bg.com и да запишете час за консултация на Вашият приятел. Молим Ви предварително да се уверите, че той знае и е съгласен да се консултира.

За всеки участник в инициативата и конкурса лично ще се грижи сертифициран кариерен консултант по международната програмата GCDF (Global Career Development Facilitator) от Организация за избор на професия и развитие на кариерата – Кареа ООД – www.karea-bg.com

За протичането на инициативата и за тези хора, които вече са взели участие ще Ви информира Кариерист – Порталът на хората, които правят кариера - www.karierist.com. Тук ще можете да видите изпратените истории за кариерата, да се запознаете с впечатленията на участниците, както и да дадете своето мнение.

Правила за провеждане на инициативата „Подарете 1 час на свой приятел за неговото бъдеще” и вътрешният конкурс “Най-добрите истории за кариерата”.

1. Организатори: Кареа ООД и Евро Адвайзър ЕООД – www.karierist.com

2. Срок за провеждане на инициативата и конкурса: 1 ноември – 25 декември 2007 г.

3. Право на участие: В инициативата могат да участват лица на възраст над 18 години, живеещи или пребиваващи на територията на България.

4. Цели: Целта на инициативата е да бъдат извършени безплатни консултации за кариерно развитие на всички записани за среща с консултант. Целта на конкурса е да се предостави възможност за безплатно цялостно консултиране на трима от участниците в конкурса (или на техни представители).

5. Условия за участие в инициативата:

  • Участниците в инициативата „Подарете 1 час на свой приятел за неговото бъдеще” могат да записват час за консултация САМО на друг човек, който отговаря на изискванията по т. 3 от тези Правила и е запознат и съгласен да получи кариерна консултация.
  • Всички лица, на които е записан час за консултиране ще получат безплатна консултация от сертифициран кариерен консултант от Кареа ООД.
  • Записването на час за среща може да се осъществи на тел. тел.: +359 2 52 42 56, GSM: +359 887 475 410 или e-mail: friends[@]karea-bg.com

6. Условия за участие в конкурса:

  • Всички лица, изпратили история в рубриките „Кариера”, „Работа и трудов живот”, „Собствен бизнес” или „Студентски” в www.story.karierist.com, срок до 20 декември 2007 г., участват в конкурса “Най-добрите истории за кариерата”.
  • Трима от участниците в конкурса, изпратили най-интересни истории за своята кариера, ща получат безплатно пълно кариерно консултиране от сертифициран кариерен консултант от Кареа ООД.
  • Спечелилите участниците в конкурса “Най-добрите истории за кариерата” могат да запазят за себе си или да преотстъпят ползването на пълното кариерно консултиране. Във втория случай лицата, на които им се преотстъпват правата трябва да отговарят на изискванията по т. 3 от тези Правила и да бъдат запознати и съгласни да получат пълно кариерно консултиране.
  • Тримата победители ще бъдат обявени в www.karierist.com и в www.karea-bg.com след 23 декември 2007 г.

7. Лицата по т.5 и т.6 имат право да откажат да ползват кариерното консултиране.

Тримата спечелили конкурса “Най-добрите истории за кариерата” се избират от представителите на Кареа ООД и Евро Адвайзър ЕООД, като решението на комисията не може да бъде оспорвано от участниците в конкурса.