Глава 20. Печелете власт и авторитет

Властта и авторитетът играят много важна роля във всяка организация. Вашата способност в своята кариера да придобивате и използвате властта и авторитета до голяма степен ще определи вашия успех в дългосрочна перспектива.

Лично развитие

Скрито влияние: Как да въздействате върху хората чрез интонацията на гласа?

С помощта на интонацията на гласа можете незабележимо да влияете върху други хора, като залагате в тяхното подсъзнание скрити заповеди.

Приложна психология

Приложна магия или как да внушаваме послания на събеседника

Твърдо сте решени да доведете до съзнанието на събеседника своите послания. Дори с цената на магическите сили. Опитайте да приложите начини, които са използвани по време на класическите хипнотически сеанси. Правилото е лесно - съчетанието на прости малки действия поражда силен краен ефект.

Приложна психология

Как да влияете върху малки групи хора

Знанието за това, как успешно да влияете върху хората, е много силно оръжие. То може да бъде използвано както за съзидателни, така и за разрушителни цели.

Аз съм ръководител