Text: -A A +A

Как мислите, първо какъв въпрос най-често се задава по време на интервю за работа? Точно този -Разкажете за себе си, представете се.

Фото: Flickr

Въпреки факта, че всеки кандидат за работа знае, че ще го помолят да разкаже за себе си, повечето от тях се притесняват, че трябва да отговорят на толкова „личен” въпрос и прекарват следващите пет минути разправяйки несвързани приказки за това колко са спокойни, лоялни, компетентни и т.н. служители. Като резултат, кандидатът за работа отегчава до смърт човека или хората, които провеждат интервю с него и създава твърде непривлекателно първо впечатление за себе си.

Въпросът звучи много приятелски и неофициално и може веднага да намали вниманието на кандидата, така, че той да забрави, че се намира на интервю за работа и да отхвърли официалното си държане.

Подгответе се предварително и определете начина, по който ще отговорите на този въпрос. Интервюиращият със сигурност няма да очаква от Вас да му представите 10-минутната дисертация за Вас самите. Самият въпрос предполага свободен отговор. Възползвайте се от това и представете за себе си максимално полезна информация – покажете, че се отличавате от своите конкуренти за работното място.

Покажете Вашето отличие

Опишете в максимално кратка форма своите най-силни страни и предимствата, които ще придобие фирмата, ако ще има възможност да ги използва. Например: „Аз съм мениджър в областта на търговията на едро и притежавам успешен дългогодишен практически опит в тази област. Силната ми страна е оптимизацията на работата на складовете за хранителни стоки така, че да се предотвратят или значително намалят загубите на стока. На последната ми месторабота допринесох за икономии на 10 хил. лева. в рамките само на една година.”

След подобно точно и конкретно изявление гарантирано ще получите пълното внимание към Вас от страна на интервюиращия. Това е моментът да добавите нещо от рода на: „Бих искал да обсъдим възможността да направя нещо подобно и за Вашата фирма”. По този начин отговаряте на въпроса и в същото време задавате на интервюто формата на партньорски разговор, а не на изпит.

Не винаги е подходящо Вие да насочвате тона на интервюто (все пак не бива да се налагате). Когато кандидатствате за по-ниската позиция, можете да се спрете само на описанието на Вашето „отличие” и да предоставите на интервюиращия възможността сам да избира формата на интервюто.

Бъдете ясен

Основното, което трябва да не забравяте е, че работодателят търси кандидат за работа, който има потенциалът да му донесе максимум печалба. Бъдете „ясен” за него. Не подхвърляйте списък с най-разнообразните си таланти и способности, които със сигурност притежавате. Посочвайте най-важното – това, което е основното качество, което се търси за работното място, за което кандидатствате и което трябва да бъде тясно свързано със силната Ви страна.

Ако е възможно, посочвайте печалбата, която можете да принесете на работодателя в паричното изражение (ще привлека инвестиции в размер на ***, ще направя икономии в размер на *** и т.н.). В краен случай посочете обема на работата, която можете да изпълнявате. Отговорът „ще работя отговорно и упорито” не Ви прави „ясен” за интервюиращия.

Бъдете готов

Бъдете сигурни, че щом ще имате събеседване за работа, значи сто на сто ще Ви помолят да разкажете за себе си. Не забравяйте това! Подгответе отговора си предварително: различен за всеки конкретен случай и за всяко работно място.
Личната Ви презентация трябва да съдържа ясното описание на основната Ви силна страна и печалба (материална или някаква друга), която работодателят ще получи, ако ще Ви наеме на работа. Удачното Ви представяне ще заинтересува работодателя и ще покачи шансовете за това, да останете забелязани и запомнени в общата маса на кандидатите за работното място.

Успех!

Прочетено: 30,146 пъти Източник на статията: Портал Кариерист | 25.10.2008г.