Text: -A A +A

Предстои ви да минете събеседване на английски? Не бихме могли да посочим всичките въпроси, които могат да ви зададат по време на интервю за работа - те са прекалено много. Тук ви даваме няколко примерни въпроси, за да знаете, какво можете да очаквате.

Фото: Flickr
Мотивация

What are your objectives in this field? Какви са Вашите цели в тази област?

What is your professional goal? Какви са Вашите професионални цели?

When judging the performance of a subordinate or colleague, what factors or characteristics are the most important for you? Какви фактори са определящи за Вас, когато оценявате работата на своят подчинен или колега?

Успешна работа

What standards of success do you set yourself in your job? Как за себе си определяте какво е успешната работа?

In your position, how would you define doing a good job? Как си представяте добро изпълнение на работа на Вашата позиция?

Ръководство

What approach do you take in getting people to accept your ideas or goals? По какъв начин Вие убеждавате хората да приемат Вашите идеи или цели?

What sort of leader do your people feel you are? Are you satisfied? Как Вашите подчинени оценяват Вашите лидерски качества? Удовлетворени ли сте от тази оценка?

How do you get people who do not want to work together to establish a common approach to a problem? Как успявате да постигнете хората, които не искат да работят в екип, да подхождат към съвместното решение на проблема?

Do you feel you work more effectively on a one to one situation or in a group situation? Вие с по-голяма производителност работите самостоятелно или в екип?

How would you describe your basic leadership style? Give specific examples of how you practice this? Как бихте описали своя стил на ръководство? Посочете конкретни примери за това.

Опит за публични изяви/презентации

Have you ever done any public or group speaking? How did it go? Някога участвали ли сте в публични изказвания (говорили ли сте пред публика)? Как е станало това?

Have you made any individual presentations recently? How did you prepare? Някога провеждали ли сте самостоятелни презентации? Как сте се подготвяли към тях?

Писмена комуникация

Would you rather write a report or give a verbal report? Why? Вие бихте предпочели да направите писмен или устен доклад? Защо?

What kind of writing have you done? For a group? For an individual? Какви писмени работи сте вършили? За някаква група хора? За отделни хора?

Отношение към промяната

What do you think about the ongoing changes in your company operating policies? Как се отнасяте към продължителната промяна в стратегията на управление на фирмата?

What was the most significant change made in your company in the last six months which directly affected you? How successfully do you think you implemented this change? Какви най-значителни промени, пряко повлияли върху Вас, са станали във Вашата фирма? Колко успешно сте се справили с тези промени?

What has been the most important idea or suggestion you have received recently from your co-workers? Каква най-важната идея или предложение скоро сте получили от своите подчинени?

Устойчивост по време на стресови ситуации

Do you feel pressure in your job/life/at school? Tell me about it. Усещате ли натиск върху себе си в работата си/ живота си/ в училището? Разкажете за това.

What has been the highest pressure situation you has have been under in recent years? How did you cope with it? През последните години в каква ситуация сте усетили най-голям натиск върху себе си? Как сте се справили с тази ситуация?

Сигурност и зрялост

Describe your most significant success&failure in the two last years. Опишете своите най-големи постижения и неудачи през последните две години.

What do you like do best? Какво най-много обичате да правите?

What do you like to do least? Какво най-малко обичате да правите?

Think about your last review. What did your supervisor suggest needed improvement? Относно последната Ви оценка/критика/рецензия. Какво Вашият директор Ви е препоръчал да промените в себе си?

What have you done about it? Какво сте направили за това?

Развитие

What has been the most important event or who has been the most important person in your own self development? Какъв човек или събитие най-много са повлияли върху Вашето развитие?

How much of your education did you earn? Какво Ви е дало Вашето образование?

What kind of books or other publications do you read? Какви книги и други публикации четете?

Have you taken a management development course? Минавали ли сте курсове за повишаване на квалификация на ръководителите?

How are you helping your coworkers/ subordinates develop themselves? По какъв начин помагате на своите колеги/подчинени да се развиват?

Въпроси, които Вие можете да задавате по време на интервю за работа

What will be my responsibilities? Какво ще влиза в моите задължения?

Who will I report to? Who will be my supervisor? На кого ще бъда подчинен? Кой ще бъде моят ръководител?

What do you expect me to do in my company role? Какво ще върша по време на работата (какво да очаквам да правя на това място във фирмата)?

Who are your customers/clients? Кои са Вашите клиенти?

Прочетено: 104,504 пъти Източник на статията: Портал Кариерист | 06.09.2006г.