През целия си професионален път - от старта на кариерата ви и до пенсионирането, ви се налага да развивате кариерата си в нужното направление (към върха, разбира се). Тук ще намерите информация, съвети и ресурси, които ще ви помогнат да управлявате и развивате кариерата си по най-успешния за вас начин.

Търсите универсален професионалист? Наемете на работа майка.

Традиционно се смята, че не е добра идея по време на събеседване за работа да подчертавате, че сте майка. Но фактът, че за жените материнството е най-важният приоритет, не означава, че те не могат да бъдат много добри професионалисти в своята работа. Дори нещо повече – майките имат уникални качества, които ги правят изключително компетентни работници.

Управление и развитие на кариерата 3

Подготвяйки се за светкавичната кариера ...

Днес имате повече възможности да работите чудесна работа, отколкото някога преди. Вие сте способни да направите по-голям прогрес в своята кариера за няколко години, отколкото са могли вашите родители или дядовци, вероятно за целия си живот. Затова вашата задача се състои в това, да заемете достойно място в съвременният свят.

Управление и развитие на кариерата

Глава 21. Изпълнявайте своята работа максимално бързо

Фокусирането върху действието е едно от най-забележимите външни качества на хората, постигащи успех в работата. Те също така притежават инициативност и тъй нареченото „чувство за бързина”. Те никога не пилеят своето време. Те винаги са заети с нещо, което доближава тяхната фирма към определени цели и при това винаги работят производително, т.е. с минимално харчене на полезно време.

Управление и развитие на кариерата

Глава 19. Увеличавайте печалбата и намалявайте разходите

Най-добрите хора във всяка делова организация са тези, които непрекъснато търсят пътища, с помощта на които организацията би могла да покачи своите печалби. Колкото по-голямо влияние оказва вашата работа върху чистата печалба на фирмата, толкова по-голяма е вашата ценност като сътрудник и толкова е по-голямо възнаграждението, на което можете да се надявате.

Управление и развитие на кариерата

Глава 17. Правете всичко „на отличен”

Погледнете хората, постигнали успех и си спомнете за това, че почти всеки от тях е започнал от нулата. Ако те са постигнали нещо, то следва да се учите от тях. Вие сте достатъчно умни и притежавате други лични качества. Ако днес някой се е озовал преди вас, то това е само защото той или тя прави нещо по-различно от вас. Каквото и да е постигнал друг човек, вие също сте способни да го постигнете, трябва само да знаете как да го направите.

Управление и развитие на кариерата

Глава 15. Ценете най-много хората

В бизнеса, като и в живота като цяло, хората са всичко. Големината на вашия успех, ръстът в кариерата и вашата заможност до голяма степен се определят от количеството на хора, с които имате взаимно добри отношения. Колкото повече хора ви познават и уважават, толкова повече врати ще се отворят пред вас и толкова повече пречки на пътя ви ще бъдат отстранени с помощта на тези хора.

Управление и развитие на кариерата

10 любими израза на лошите работници

Липсата на професионализъма може да бъде забелязана много лесно. Какво най-често казват лошите работници?

Управление и развитие на кариерата

Глава 14. Дайте воля на своите вродени творчески способности

Книга на Брайън Трейси. Способността да раждате нови идеи и рационализаторските предложения може да се разглежда като качество, което може да бъде по-важно от всичко останало при постигането на успех.

Управление и развитие на кариерата

Глава 12. Максимално внимание към резултати!

Книга на Брайън Трейси. Вашата способност да постигате резултати се явява един от най-важните фактори при определянето на това доколко висока заплата и доколко висока скорост за издигане в службата можете да очаквате. Резултатите са всичко в деловия свят.

Управление и развитие на кариерата

Глава 8. Молете и ще получите

Книга на Брайън Трейси. Един от принципите на успеха се състои в това да не се притеснявате и умеете да молите за това, което ви трябва. Това е едно от тези умения, които са способни да ви помогнат да постигнете по-висока заплата в сравнение с тази, която получавате сега. Бъдещето принадлежи на хората, които умеят да молят.

Управление и развитие на кариерата