Съществува зависимост между чертите на лицето на ръководителя и финансовия успех на фирмата

Финансовият успех на фирмата не зависи от физиономията на ръководителя, а само от добрата му работа? Не се заблуждавайте!

Приложна психология