Къде можете да направите безплатни тестове за професионална ориентация и да получите оценка на знания и умения?

Тестирането е добра възможност да получите реална и обективна оценка на своите професионални и психологически възможности. За работодателите това е възможност да оценят персонала си или кандидатите за работа в тяхната фирма.

Образование & Квалификация 3

Как да изберем професия?

Изборът на професия може да бъде представен като триъгълник със страни Аз мога, Аз искам и Трябва.

Избор на кариера