Text: -A A +A

Перфекционизмът е стремежът на човека да довежда всякаква своя дейност до резултат, съответстващ на най-високите, според него, еталони. Продуктите от дейността на човека трябва да бъдат съвършени, за да може той да задоволи нуждата си от перфекционизъм. Има доста хора, които са готови да изпипват резултатите от труда си до безкрайност ако никой не ги ограничава със срокове или не контролира техните резултати.

Фото: iCLIPART

Думата „перфекционизъм” е заимствана от латинското perfectus — «абсолютно съвършенство». В съвременната психология перфекционизмът е стремежът на субекта към съвършенство, към високи лични стандарти, стремежът човекът да довежда резултатът от дейността си до съответствието на най-високите еталони. Това е потребността от съвършенство в продуктите от дейността.

Канадските изследователи представят структурата на перфекционизма като включваща четири параметъра:

1. Аз-адресирания перфекционизъм

Включва натоварващо високи стандарти, постоянно самооценяване и цензуриране на своето поведение, а също така и мотивът за стремеж към съвършенство. Интензивността на стремежа варира при различните хора. Това е тенденцията да се установят по-високи нива за изпълнение на нещо отколкото за други хора. В същото време човекът е неспособен да приема и да прощава на себе си каквито и да е несъвършенства или грешки при изпълнение на работа.

2. Перфекционизъм, адресиран към други хора

Човекът притежава определени мнения и очаквания относно способностите на другите хора. Той има нереалистични стандарти за значимите хора от близкото обкръжение, очаква хората да са съвършени и непрекъснато ги оценява. Това поражда чести обвинения по отношение към другите хора, липса на доверие и чувство на враждебност по отношение към хората.

3. Перфекционизмът, адресиран към света

Това е сигурността, че в света всичко трябва да бъде точно, подредено и правилно. При това всички човешки и световни проблеми трябва да получават правилно и навременно решение.

4. Перфекционизмът, предписван от социума (обществото)

Той отразява потребността да съответстваш на стандартите и очакванията на други значими хора. Този вид перфекционизъм отразява убеждението в това, че други хора не са реалистични в своите очаквания, склонни са много строго да оценяват и да оказват натиск върху индивида с цел да го накарат да бъде съвършен. Наред с това човекът е убеден, че не е способен да угоди на всички.

Съществуват два основни вида на перфекционизъм: здрав и деструктивен

Прочетено: 2,725 пъти Източник на статията: Портал Кариерист | 22.03.2013г.

Кликнете върху социалния бутон и споделете тази статия с приятели!