Text: -A A +A

Психолозите смятат, че за да поддържаме интересът към живота и да имаме стимул да се развиваме, трябва да сменяме работа си веднъж на пет години. Дори тези хора, които не спазват тази препоръка, няколко пъти в живота си сменят заниманието си и всеки път се сблъскват с въпроса Как да не направя грешки при търсенето на работа?

Фото: stock.xchng
7. Търсенето на работа само чрез интеренет

Много фирми слагат информация за свободните работни места в сайта на фирмата си. Но не бива да имате пълно доверие на тези обяви. Близо една трета от американските фирми поддържат информация на страницата си „Кариери” само за да събират документи за кандидатстване „за всеки случай”. Примерно в 10% от случаите информацията за търсените специалисти е останала на сайта по-погрешка.

8. След интервюто не изпращате писмо с благодарност

В американските фирми съществува традиция на изпращане на благодарствено писмо всеки път след срещата с представителя на фирмата, в която искате да работите (Забележка на Кариерист: за тези писма дори съществува специален термин - "thank you letter"). Ако фирмата не получава такова писмо от Вас, тя Ви приема като човек, който не е запознат с основите на бизнес-етикета.

9. Смятате, че за всяка една фирма търсенето на добри служители е приоритетът номер едно

В действителност за всяка една фирма най-важният приоритет се явява получаването на печалби. Вторият приоритет е да се удовлетворяват потребностите на клиентите. Третият – да се удовлетворяват потребностите на собственика на фирмата и т.н. (Забележка на Кариерист: Смятаме, че всичките посочени тук от Американската асоциация на консултанти в областта на заетостта приоритети, косвено са свързани с качеството на служителите в една фирма)

10. Вашата автобиография и мотивационното Ви писмо са посветени изцяло на предишните Ви постижения

В случая те се възприемат като некролози. Трябва да се фокусирате върху бъдещето. Миналите Ви постижения трябва да се посочват само за да докажите, че имате голям потенциал за бъдещета си успешна работа в новата фирма.

 

Втората версия за 10 грешки при търсенето на работа е посочена от голяма американска посредническа фирма ProSpring.

Посочваните от фирмата грешки са различни от тези, върху които е акцентирано от Американската асоциация на консултанти в областта на заетостта. Те взаимно се допълват.

В случая се касае за грешките, които правят хората, когато търсят работа чрез посредническите фирми за наемане на персонал.

1. Не сте се възползвали от указанията на фирмата, как точно трябва да й изпратите своите документи

Когато в обявата за работа е изрично посочено, че трябва да изпратите своите документи по електронна поща – трябва да го направите точно така, а не да ги изпращате по факс или с обикновено писмо. Вие никога няма да имате втора възможност да направите първотоначалното впечатление. Ако още от самото начало сте паказали, че не искате да спазвате правилата, то веднага правите лошо впечатление и вече нямате шансове да получите търсената работа.

2. Не сте направили добро впечатление на служителя в отдел „Човешките ресурси”, който е провеждал интервюто с Вас

Личното впечатление е от голямо значение! Само човекът, който Ви интервюира може да направи така, че Вашата кандидатура да се разглежда сериозно.

Прочетено: 24,186 пъти Източник на статията: Портал Кариерист | 14.01.2007г.

Кликнете върху социалния бутон и споделете тази статия с приятели!