Text: -A A +A
Четете още в Кариера: Стратегия за търсене на работа

Все повече български работници и специалисти заминават на работа в чужбина. Какви са възможностите да се намери легална работа извън страната?

Фото: stock.xchng

Многобройните реклами във вестниците и телевизиите предлагат примамливи оферти, обещаващи безпроблемно заминаване на работа навсякъде по света. Трябва да знаете, че съществуват само три легални и достатъчно сигурни начина да заминете на работа в чужбина. Това са: посреднически фирми, в т.ч. бюрата по труда; работодатели, пращащи своите работници и служители в чужбина в командировка (например, строителни фирми) и да се свържете пряко с работодателя в чужбина.

Последният начин най-рядко е успешен, защото малко работодатели ще се наемат да Ви уреждат документите за легален престой в страната им. Разбира се, това не важи за притежателите на много рядки и ценни професии и квалификации или, например, за университетските преподаватели.

Ще говорим за услугите на посреднически фирми. Как може един кандидат-гурбетчия да се ориентира и да се насочи към почтен посредник за намиране на работа в чужбина? Няколко стъпки, продиктувани от познаването на българското законодателство и от здравия разум, могат да предотвратят неприятни изненади при търсенето на работа:

Първата стъпка е да се уверите, че фирмата, към която се обръщате наистина има възможност да ви помогне в намирането на работа.

Трябва да се уверите, че тя има съдебна регистрация и притежава валидно разрешително за интересуващата Ви държава. Трябва да се различават фирмите-посредници на пазара на труда и, така наречените, фирми извършващи консултантски услуги за самостоятелно търсене, кандидатстване и заминаване на работа в чужбина.

Фирмите-посредници притежават разрешително за извършване на посредническа дейност по информиране и наемане на работа в чужбина на българските граждани. Разрешителното се издава в Министерството на труда и социалната политика и важи пет години, съгласно Наредбата за условията и реда за извършване на посредническа дейност по наемане на работа. Легитимните фирми трябва да предоставят на своите клиенти валидно удостоверение. Тези фирми не са работодатели, а посредници и не могат да гарантират започването на работа на всеки отделен работник или специалист. Те осъществяват връзка между реални чуждестранни работодатели и работниците от България, след което всеки работодател сам избира кои точно работници да наеме на работа.

Актуален списък на фирмите, имащи разрешително за извършване на тази дейност, може да се намери в бюрата по труда или на интернет-страницата на Агенцията по заетостта на интернет-страницата на Агенцията по заетостта. Самите бюра по труда също посредничат за набирането на български работници в чужбина – за тези държави, с които има сключени споразумения на правителствено ниво, например за Германия и Испания.

Фирмите, които извършват дейности по информиране за работа в чужбина не притежават разрешително, но и нямат контакт с реални работодатели. Те не могат да осъществят посредничество между работника и работодателя. Най-често този вид фирми набират информация за работните места от Интернет и чуждестранните вестници и списания, поради което информацията не винаги е коректна и не се отнася за чуждестранни работници, в това число и от България, а за жителите в съответната страна.

Втората стъпка е да се получи подробна информация за предлаганите на българските работници работни места и условията за работа в интересуващата Ви държава.

Четете още в Кариера: Стратегия за търсене на работа
Прочетено: 15,538 пъти Източник на статията: Портал Кариерист | 25.06.2006г.

Кликнете върху социалния бутон и споделете тази статия с приятели!