Text: -A A +A
Четете още в Кариера: Стратегия за търсене на работа

Известния психолог Джон Холанд има теория, че кариеристите се делят на няколко психологически типа: Реалисти, Интелектуалци, Социални, Конвенционални, Предприемчиви и Артистични. Стратегията Ви за търсене на работа ще бъде максимално успешна, ако се съобразявате със силните и слабите страни на психотипа, към който се отнасяте.

Фото: stock.xchng
Артистичен тип

Кариеристите от този тип се опират върху своите емоции, въображение и интуиция. При тях са добре развити вербалните способности. Тези хора притежават гъвкаво и бързо мислене, емоционалност и чувственост. Артистичните хора обичат и умеят да общуват, но са склонни да подминават социалните норми. Тяхното истинско призвание е нестандартното мислене.

Кариеристите от този тип следва да използват умението си да се адаптират и да мислят креативно, за да разширят възможностите да прилагат своите кариерни таланти. Тяхната стратегия трябва да съдържа търсенето на нови сфери за дейност, включително тези, с които до сега не са имали работа, където ще могат да прилагат своите таланти.

Социален тип

Кариеристите от социалният тип са ориентирани към хора и имат нужда от общуване. Те се стремят да бъдат съпричастни към нуждите на хората, да помагат, учат и възпитават. Те притежават добри вербални способности, но се стараят да се държат по-далече от решаването на интелектуални задачи и често са зависими от мнението на група хора.

Кариеристите от социалният тип по време на търсенето на работа трябва да се фокусират върху това, каква помощ те могат да окажат на потенциалния работодател. Тази стратегия предполага в мотивационното писмо и по време на интервюто за работа да изложи конкретни идеи и конкретни възможни действия, с които кандидатът може да помага на дейността на работодателя.

Конвенциален тип

Кариеристите от конвенциялния тип са консервативни хора, които не обичат да се отказват от това, което са планирали и да променят сферата на своята дейност. Те предпочитат да се занимават със стриктно структурирана дейност. Тези хора имат слаби организаторски способности, но често притежават математически талант.

Главната стратегия за търсенето на работа на този вид кариеристи трябва да включва търпение и настойчивост. Те трябва да показват непроменяща се заинтересованост в конкретната работа и да не се притесняват дълго да чакат отговор от работодателя.

Успех!

Четете още в Кариера: Стратегия за търсене на работа
Прочетено: 7,073 пъти Източник на статията: Портал Кариерист | 24.06.2009г.

Кликнете върху социалния бутон и споделете тази статия с приятели!