Text: -A A +A
Четете още в Кариера: Стратегия за търсене на работа

Известния психолог Джон Холанд има теория, че кариеристите се делят на няколко психологически типа: Реалисти, Интелектуалци, Социални, Конвенционални, Предприемчиви и Артистични. Стратегията Ви за търсене на работа ще бъде максимално успешна, ако се съобразявате със силните и слабите страни на психотипа, към който се отнасяте.

Фото: stock.xchng
Реалистичен тип

Кариеристите от този тип притежават практически насочен начин на мислене. Те са склонни да оперират с конкретни понятия. Тези хора получават удовлетворение от това, че са свършили всичко, което са планирали, предпочитат заниманията изискващи физическа активност и сръчност. Те са ориентирани основно към практически насочения труд и бърз резултат от дейността. В по-малка степен реалистите притежават способността да общуват с хора, както и да излагат своите мисли. Това често се компенсира с притежаваните от тях математически способности и дарбата да предават информация по невербален начин.

Кариеристите от реалистичен тип по-лесно се справят със задачите, ако имат ежедневен план със задачи и цели. Успехът се постига чрез постепенното нарастване и усложняване на планираните задачи. Например, ако човекът от този тип си търси работа, той може да планира да направи по 10 обаждания по телефона през следващите няколко дни, да изпрати определен брой документи за кандидатстване и т.н.т. Постепенно броят на планираните обаждания и кандидатствания могат да се увеличат, докато търсената работа не бъде намерена.

Интелектуален тип

Кариеристите от този психотип притежават аналитичен начин на мислене. Те с удоволствие решават задачи, изискващи логическо и абстрактно мислене. Тези хора често хармонично съчетават вербалните и невербалните си способности, творческо и нестандартно мислене. Често този тип хора стават учени и изследователи. Те са по-добри изпълнители, отколкото комуникатори и организатори.

Кариеристите от интелектуалния тип следва да насочат аналитичните си способности и изследователския си талант към дълбоко изучаване на фирмите и работните места. След това да изработят точно насочените към потребностите на всеки конкретен работодател мотивационни писма. Това ще им позволи да изпъкнат на фона на другите кандидати за работа.

Предприемчив тип

Кариеристите от този тип обичат да ръководят, а не да изпълняват някаква практическа работа. Тях най-вече ги затрудняват задачите, изискващи рутина, концентрация и значителни интелектуални усилия. За сметка на това, те са способни бързо да се ориентират в сложна ситуация. Тези хора избират целите, които им позволяват да проявят ентусиазъм и енергичност, да влияят върху други хора и организации.

Кариеристите от предприемчивия тип в търсенето на работа трябва да се фокусират върху резултата. Те следва да се съсредоточат върху създаването на такива мотивационни писма, които показват техните постижения в цифри, посочват техните добри страни в сравнение с конкурентите и „продават” силните си способности на работодателя.

Четете още в Кариера: Стратегия за търсене на работа
Прочетено: 7,575 пъти Източник на статията: Портал Кариерист | 24.06.2009г.

Кликнете върху социалния бутон и споделете тази статия с приятели!