Text: -A A +A

Събеседването, което се провежда с кандидати за мениджърска работа има своята специфика. Нашите съвети ще ви помогнат да се подготвите по-добре към своето интервю за работа.

Фото: Flickr
  • Направете оценка на своите способности и бъдете готови да промените някои неща, ако това ще се налага от естеството на работата, за която кандидатствате. Декларирайте това недвусмислено пред потенциалния работодател. Опишете случаите от работата си, когато Ви се е наложило да направите корекция в своите умения, когато това е било в интерес на цялата фирма.
  • По време на интервю за работа могат да Ви питат следното: “Как реагирате на непредвидени ситуации? Какви са силните и слабите Ви страни?” Не отговаряйте банално. Отнесете отговора си към конкретни случаи от своята практика. Подчертайте тези си силни страни, които пряко касаят работата, за която кандидатствате. В никакъв случай не посочвайте своите слабости, които имат пряко отношение към успешното изпълнение на работата, която искате (ако имате такива, помислете дали наистина ще можете да се справяте успешно на това работно място, за което кандидатствате).
  • Избягвайте клишета в своите отговори. Избягвайте да говорите с „административен” език, но не заменяйте професионалните термини с непрофесионални думи. Трябва да покажете, че владеете терминологията, която се ползва във фирмата, в която искате да работите, но все пак можете да говорите като “нормален” човек.
  • Посочете начините си за комуникация със своите подчинени, ако сте имали такива на предишното Ви работно място. Подчертайте, че поддържате непрекъснат контакт с екипа си, с цел по-добра организация на цялостната работа. Посочете примери за успешна комуникация, целяща разрешаването на някакъв проблем или конфликт.
  • Обмислете предварително и посочете по време на интервю за работа, какво конкретно бихте могли да направите за фирмата, ако Ви наемат.
  • Избягвайте двусмислени изрази и съобщения от рода на „Нали ме разбирате?”. Уверете се, че говорите по начина, който е правилно разбран от събеседника Ви.
  • Помнете, че от Вас не се изисква да можете да вършите някаква конкретна специфична дейност, която е задължение на служителите във фирмата. Трябва да докажете, че ще можете успешно да организирате и управлявате хората, които ще я вършат.

Успех!

Прочетено: 3,940 пъти Източник на статията: Портал Кариерист | 26.11.2011г.

Кликнете върху социалния бутон и споделете тази статия с приятели!