Text: -A A +A

Журналистите проучват, разследват, интерпретират и предават новини и обществени събития чрез вестници, телевизия, радио и други медии.

Клас: Специалисти

Код по НКПД: 2642

Журналистът има следните основни длъжностни задължения:

 • събира местни, национални и международни новини чрез интервюта, разследвания и наблюдения, присъства на обществени събития, търси информация от архиви, преглежда различни писмени материали, присъства на филмови и сценични продукции;
 • събира, отчита и коментира новини и текущи събития с цел публикуване във вестници и периодични издания или за предаване по радио, телевизия или други медии;
 • получава, анализира и проверява новини и други факти;
 • интервюира политици и други обществени фигури на пресконференции и на други събития, включително лични интервюта, записани и предназначени за радио, телевизионно и друго медийно предаване;
 • изследва и съобщава за медицински, научни и технологични постижения;
 • пише статии и коментари по актуални теми и изразява мнение с цел стимулиране на обществения интерес;
 • пише критични мнения за литературни, музикални и други произведения на изкуството на основата на опита, оценката и информацията на вестника, телевизията, радиото или други медии;
 • избира материали за публикуване, проверяват стилистиката, граматиката, точността и законността на съдържанието и извършва необходимите корекции;
 • поддържа връзка с другите служители при проверката на окончателния вариант непосредствено преди печат;
 • избира и подготвя рекламни материали за бизнес или други организации за издаване чрез пресата, радиото, телевизията и други медии.

Длъжности за тази професионална група:

 • Главен редактор
 • Заместник-главен редактор
 • Завеждащ редакция
 • Редактор, вестник/списание
 • Продуцент, телевизионни новини
 • Завеждащ кореспондентски пункт
 • Стажант-репортер
 • Стажант-редактор
 • Журналист
 • Колонист
 • Коментатор
 • Кореспондент
 • Отговорен секретар, вестник/списание
 • Репортер, журналист в радио
 • Репортер, журналист в телевизия
 • Репортер, журналист във вестник/списание
 • Репортер, журналист в информационна агенция
 • Наблюдател, радио/медия
 • Ръководител екип, радио/телевизия/БТА
 • Редактор

Не включва:

 • Експерт, връзки с обществеността
 • Писател/поет
 • Редактор, книги
 • Фоторепортер
 • Оператор, камера
Прочетено: 9,797 пъти Източник на статията: Портал Кариерист | 20.02.2013г.

Кликнете върху социалния бутон и споделете тази статия с приятели!