Text: -A A +A

Здравните работници в общности се занимават със здравна просвета, насочване към здравни специалисти, специални грижи след изписване от болница, посещения по домове за обслужване на конкретни райони. Те осигуряват подкрепа и помощ на отделни лица и семейства за ориентиране в системата на здравеопазване и социални услуги.

Клас: Техници и приложни специалисти

Код по НКПД: 3253

Здравните работници в общности имат следните основни длъжностни задължения:

  • предоставят информация на семейства и общности по редица здравни въпроси като хранене, хигиена, грижи за новородени и малки деца, имунизации, семейно планиране, рискови фактори и превенция срещу инфекциозни заболявания, отравяния, домашно насилие и други;
  • извършват посещения по домове за предоставяне на информация и оказване на помощ за достъп до здравни, социални и други услуги;
  • извършват посещения по домове на семейства, които не посещават здравни заведения за редовни прегледи като следене на бременност, отглеждане на малки деца;
  • разпределят лекарствени средства за профилактика и лечение на ендемична болест, малария, пневмония, диария и други заболявания, инструктират семейства и общности относно употребата на тези лекарствени средства;
  • провеждат мероприятия сред групи от населението, които не посещават здравни заведения за осигуряване на информация и лекарствени средства за профилактика на рискови заболявания като HIV/СПИН;
  • събират данни от домакинствата и групи от населението, които не посещават здравни заведения за наблюдение на тяхното здравословно състояние съгласно здравните разпоредби.

Длъжности за тази професионална група:

  • Здравен медиатор

Не включва:

  • Народен лечител
  • Домашен санитар
Прочетено: 1,913 пъти Източник на статията: Портал Кариерист | 23.02.2013г.

Кликнете върху социалния бутон и споделете тази статия с приятели!