Text: -A A +A

Законодателите определят, формулират и направляват политики на държавни органи и международни правителствени организации. Те създават, приемат, изменят или отменят закони, правила и наредби. Тук се включват изборни и не изборни членове на парламента, на държавни органи.

Клас: Ръководители

Код по НКПД: 1111

Законодателите имат следните основни длъжностни задължения:

 • контролират или участват в дейността на законодателните органи и административни съвети на държавни органи;
 • определят, формулират и направляват политики на държавни органи;
 • създават, приемат, изменят или отменят закони, правила и наредби;
 • участват в държавни административни съвети, комитети или комисии;
 • проучват общественозначими въпроси и защитават интересите на избирателите, които представляват;
 • изпълняват обществени функции и участват в срещи, за да проучват общественото мнение ипредоставят информация за правителствените планове;
 • преговарят с други законодатели и представители на заинтересовани групи за да се сближат различните интереси, като се постигат споразумения и се създават политики;
 • направляват висши представители и служители на държавни органи, в качеството си на членове на правителството, относно тълкуването и изпълнението на правителствените политики.

Длъжности за тази професионална група:

 • Президент на Република България
 • Вицепрезидент на Република България
 • Председател на Народно събрание
 • Заместник-председател на Народно събрание
 • Председател на комисия, Народно събрание
 • Заместник-председател на комисия, Народно събрание
 • Народен представител
 • Омбудсман
 • Заместник-омбудсман
 • Министър-председател
 • Заместник-министър-председател
 • Министър
 • Заместник-министър
 • Началник на политически кабинет, министър
 • Говорител на Министър-председателя
 • Кмет, община
 • Заместник-кмет, община
 • Кмет, кметство
 • Председател, общински съвет
 • Заместник председател, общински съвет
 • Общински съветник
 • Кмет, район
 • Заместник-кмет, район
 • Кметски наместник, община
 • Главен прокурор
 • Заместник-главен прокурор
 • Директор, Национална следствена служба
 • Заместник-директор, Национална следствена служба
 • Председател на Конституционен съд
 • Председател, Върховен касационен съд
 • Председател, Върховен административен съд
 • Председател, Апелативен съд
 • Председател, Окръжен съд
 • Председател, Районен съд
 • Председател на отделение, Върховен касационен съд
 • Председател отделение, Върховен административен съд
 • Председател, градски съд
 • Заместник-председател, Върховен касационен съд
 • Заместник-председател, Върховен административен съд
 • Заместник-председател, апелативен съд
 • Заместник - председател, градски съд
 • Заместник – председател, окръжен съд
 • Заместник-председател, районен съд
 • Началник на кабинета на заместник министър-председател
 • Началник на кабинета на министър-председателя
 • Апелативен прокурор/ Военно-апелативен прокурор
 • Окръжен прокурор/ Военно-окръжен прокурор
 • Градски прокурор
 • Районен прокурор
 • Завеждащ окръжен следствен отдел в окръжна прокуратура
 • Заместник-окръжен прокурор/ Заместник военно-окръжен прокурор/ Заместник-градски прокурор
Прочетено: 1,005 пъти Източник на статията: Портал Кариерист | 21.02.2013г.

Кликнете върху социалния бутон и споделете тази статия с приятели!