Text: -A A +A

Уеб техниците поддържат, наблюдават и подпомагат оптимално функциониране на интернет и интранет сайтове, хардуер и софтуер в мрежови сървъри.

Клас: Техници и приложни специалисти

Код по НКПД: 3514

Уеб техникът има следните основни длъжностни задължения:

 • инсталира, наблюдава и подпомага сигурността и използваемостта на интернет и интранет сайтови или хардуер или софтуер за мрежови сървъри;
 • разработва и поддържа документи, политики и указания, записва оперативни процедури и системни включвания;
 • разработва, координира, внедрява и наблюдава мерки за сигурност;
 • анализира и изготвя препоръки за подобряване на ефективността, включително надграждане и придобиване на нови системи;
 • предоставя инструкции на клиенти и потребители;
 • създава и модифицира уеб сайтове;
 • извършва операции по дублиране и възстановяване на данни в мрежови сървъри.

Длъжности за тази професионална група:

 • Администратор, уеб сайт
 • Техник, уеб сайт
 • Уебмастер
 • Мениджър, уеб сайт
 • Консултант, управление на уеб сайт
 • Координатор, управление на уеб сайт

Не включва:

 • Уеб дизайнер
 • Системен анализатор, информационни технологии
 • Дизайнер, софтуер
 • Проектант, уеб сайтове
 • Администратор, информационни системи
 • Мрежови администратор
 • Системен администратор
Прочетено: 1,617 пъти Източник на статията: Портал Кариерист | 21.02.2013г.

Кликнете върху социалния бутон и споделете тази статия с приятели!