Text: -A A +A

Висшите представители на организации с нестопанска цел определят, формулират и управляват изпълнението на политиките на специализирани организации, например политически партии, синдикати, работодателски организации, търговски или промишлени асоциации, хуманитарни, и благотворителни организации или спортни асоциации, както и представляват тези организации и действат от тяхно име.

Клас: Ръководители

Код по НКПД: 1114

Висшият представител на организации с нестопанска цел има следните основни длъжностни задължения:

 • определя и формулира политиките, правилата и нормативните документи на организацията;
 • планира, управлява и координира основната дейност на организацията;
 • преглежда работата и постигнатите резултати на организацията и докладват за тях на съвета на директорите, управителните органи, членовете на организацията и финансиращите ги агенции;
 • води преговори от името на организацията, нейните членове и съответните специализирани групи;
 • популяризира и защитава интересите на организацията, нейните членове и съответните специализирани групи пред законодателната власт, правителството или широката общественост;
 • планира, организира и управлява структурните звена, отговорни за изпълнението на организационната политика, програми, правила и нормативни документи;
 • осигурява подходящи системи и процедури за разработване и прилагане на бюджетен контрол;
 • наблюдава и оценяват действията на организацията или предприятието срещу установените цели и политики;
 • представлява организацията на официални случаи и срещи, в преговори, на конгреси, публични изслушвания и форуми.

Длъжности за тази професионална група:

 • Президент, политическа партия
 • Председател, политическа партия
 • Ръководител, местна организация/политическа партия
 • Ръководител, контролен орган на партия
 • Съветник, политическа партия
 • Главен експерт, политическа партия
 • Експерт, политическа партия
 • Председател, организация на работодатели
 • Ръководител, контролен орган на организация на работодателите
 • Председател, организация на работниците и служителите
 • Президент, организация на работниците и служителите
 • Ръководител, контролен орган на организация на работниците и служителите
 • Заместник-председател, организация на работодатели
 • Вицепрезидент, организация на работодатели
 • Главен секретар, организация
 • Председател, браншови и регионални организации
 • Заместник-председател, организация на работниците и служителите
 • Вицепрезидент, организация на работниците и служителите
 • Изпълнителен директор, оранизация на работниците и служителите
 • Главен директор, организация на работниците и служителите
 • Директор, организация на работниците и служителите
 • Изпълнителен директор, организации с нестопанска цел/съсловни организации
 • Директор, организации с нестопанска цел/съсловни организации
 • Председател, организации с нестопанска цел/съсловни организации
 • Заместник председател, организации с нестопанска цел/съсловни организации
 • Генерален секретар, организации с нестопанска цел/съсловни организации
 • Секретар, организации с нестопанска цел/съсловни организации
 • Ръководител, контролен орган на организации с нестопанска цел/съсловни организации
 • Висш служител на друго регистрирано вероизповедание
 • Патриарх на Българската православна църква
 • Митрополит
 • Главен мюфтия
 • Епископ на Католическата църква в България
 • Председател на Български олимпийски комитет
 • Председател, обществена организация
 • Заместник-председател, обществена организация
 • Игумен на ставропигиален манастир
 • Изпълнителен секретар, организация на работниците и служителите
 • Началник кабинет, организация на работниците и служителите
 • Парламентарен секретар, организация на работниците и служителите
 • Наименованието е преместено в единична група 2422, считано от 01.07.2011 г.
 • Ръководител на Пресцентър, организация на работниците и служителите
 • Федерален секретар, браншова организация на работниците и служителите
 • Главен секретар на СВ. Синод
Прочетено: 1,036 пъти Източник на статията: Портал Кариерист | 21.02.2013г.

Кликнете върху социалния бутон и споделете тази статия с приятели!