Text: -A A +A

Урбанистите разработват и внедряват планове и политики за контролирано използване на земите в градски и селски райони и на системите за улично движение. Те провеждат проучвания и косултират относно икономически, екологични и социални фактори, влияещи върху използването на земя и транспортни потоци.

Клас: Специалисти

Код по НКПД: 2164

Урбанистът има следните основни длъжностни задължения:

 • планира и координира развитието на градските райони;
 • събира и анализира данни за икономически, юридически, политически, културни, демографски, социологически, физически и екологични факторите, влияещи върху използването на земята;
 • преговаря с държавни и местни органи и специалисти от областта на архитектурата, планирането, социалните науки, екологията и законодателството;
 • разработва и препоръчва използването и експлоатирането на земята и представят описателни и графични планове, програми и проекти на групи и отделни лица;
 • консултира държавни и местни органи и предприятия относно въпроси и предложения, свързани с градско и регионално планиране;
 • преразглежда и оценява доклади за влиянието върху околната среда;
 • планира и разработва райони за паркове, училища, институции, летища, пътища и други подобни проекти, както и на търговски, промишлени и жилищни обекти;
 • планира и консултира относно определянето на маршрутите и контрола на движението по пътищата и обществения транспорт, както и системи за ефективност и безопасност.

Длъжности за тази професионална група:

 • Урбанист
 • Специалист, пространствено и градско планиране

Не включва:

 • Архитект
 • Ландшафтен архитект
Прочетено: 5,471 пъти Източник на статията: Портал Кариерист | 20.02.2013г.

Кликнете върху социалния бутон и споделете тази статия с приятели!