Text: -A A +A

Учителите в предучилищно възпитание и подготовка насърчават социалното, физическото и интелектуалното развитие на деца в предучилищна възраст чрез образователни дейности и игри.

Клас: Специалисти

Код по НКПД: 2342

Учителят в предучилищно възпитание и подготовка има следните основни длъжностни задължения:

 • планира и организира индивидуални и групови дейности, предназначени да улеснят развитието на двигателните и социалните умения на децата, тяхната увереност и разбирания;
 • насърчава езиковото развитие на децата чрез разказване на приказки, играене на роли, песни и провеждане на неформални разговори и дискусии;
 • показва на децата дейности, които осигуряват възможности за творческа изява чрез изкуство, драматична игра, музика и физическа подготовка;
 • наблюдава децата с цел отчитане на тяхното развитие и откриване на признаци за проблеми в развитието, емоционални и здравни проблеми заедно с родителите;
 • наблюдава и определя нуждите от здравословно хранене, хуманно отношение и безопасност на учениците и фактори, които могат да възпрепятстват развитието им;
 • наблюдава дейностите на децата с цел безопасно решаване на възникнали конфликти между тях;
 • създава навици за правилно обличане, хранене и лична хигиена;
 • обсъжда развитието или проблемите на децата с техните родители и други членове на персонала, както и предприема съответни действия за решаване на възникнал проблем и пренасочване към други специалисти;
 • установява и поддържатконтакт с други специалисти, които работят с малки деца.

Длъжности за тази професионална група:

 • Младши учител, детска градина
 • Учител, детска градина
 • Старши учител, детска градина
 • Главен учител, детска градина
 • Младши учител, музика в детска градина
 • Учител, музика в детска градина
 • Старши учител, музика в детска градина
 • Главен учител, музика в детска градина

Не включва:

 • Управител, детско заведение
 • Директор, детска градина
Прочетено: 5,436 пъти Източник на статията: Портал Кариерист | 21.02.2013г.

Кликнете върху социалния бутон и споделете тази статия с приятели!