Text: -A A +A

Техниците по обслужване на потребители в областта на информационните и комуникационни технологии осигуряват техническа помощ на потребители директно, по телефон, електронна поща или други електронни средства, включително диагностициране и решаване на въпроси и проблеми по софтуер, хардуер, компютърно периферно оборудване, мрежи, бази данни и Интернет, предоставят упътвания и подпомаг разработване, инсталиране и поддържане на системи.

Клас: Техници и приложни специалисти

Код по НКПД: 3512

Техницикът по обслужване на потребители в областта на информационните и комуникационни технологии има следните основни длъжностни задължения:

 • отговаря на искания на потребители за решаване на възникнали проблеми при работа на софтуер и хардуер;
 • въвежда команди и наблюдава за откриване на евентуални сривове и грешки при тяхното функциониране;
 • инсталира и извършва незначителни ремонти по хардуер, софтуер и периферно оборудване съгласно спецификации;
 • наблюдава всекидневната работа на информационни и комуникационни системи;
 • инсталира оборудване, кабели, работни системи и подходящ софтуер за работа на служители;
 • поддържа записи за всекидневни операции по предаване на цифрови данни, проблеми и действия за отстраняването им, извършва инстлационни дейности;
 • имитира или възпроизвежда технически проблеми, открити от потребители;
 • проучва и реализира решения като се консултират с ръководства за потребителя, технически наръчници и други.

Длъжности за тази професионална група:

 • Техник, компютърно програмиране
 • Техник, поддръжка на компютри
 • Компютърен техник, бази данни
 • Компютърен техник, анализи на компютърни системи
 • Компютърен аналитик, поддръжка на софтуер
 • Консултант, поддръжка на информационни технологии
 • Консултант, поддръжка на софтуер
 • Оператор, инсталиране софтуер
 • Оператор, подпомагане на потребители
 • Специалист, интернет поддръжка
 • Специалист, поддръжка приложения
 • Приемчик в сервизен отдел
Прочетено: 1,475 пъти Източник на статията: Портал Кариерист | 21.02.2013г.

Кликнете върху социалния бутон и споделете тази статия с приятели!