Text: -A A +A

Търговските представители представляват компании при продажби и при необходимост осигуряват специфична информация за съответни стоки и услуги.

Клас: Техници и приложни специалисти

Код по НКПД: 3322

Търговските представители имат следните основни длъжностни задължения:

 • предлагат оферти и продават стоки на фирми за търговия на дребно и едро, производствени предприятия и други търговски дружества;
 • продават оборудване, доставят стоки и подобни услуги на търговски дружества или отделни лица;
 • получават и актуализират информация за пазарни условия и наличие на конкурентни стоки и услуги;
 • предоставят информация на бъдещи клиенти за характеристики, функции и качество на продавани продукти и оборудване, демонстрират начини за тяхната употреба;
 • определят цени и условия за кредитиране, записват заявки и уреждат доставки;
 • представят на доставчици и производители клиентски реакции и изисквания;
 • поддържат контакти с клиенти за осигуряване на добро обслужване.

Длъжности за тази професионална група:

 • Търговски агент
 • Търговски помощник
 • Търговски представител
 • Търговски пътник
 • Консултант (промотьор), продажби
 • Дистрибутор
 • Търговски сътрудник

Не включва:

 • Търговски директор
 • Медицински представител
 • Специалист продажби в областта на медицината и техниката
 • Търговски представител: ИКТ
 • Продавач - консултант
 • Продавач, разносна търговия
Прочетено: 4,176 пъти Източник на статията: Портал Кариерист | 23.02.2013г.

Кликнете върху социалния бутон и споделете тази статия с приятели!