Text: -A A +A

Специалистите по връзки с обществеността планират, разработват, изпълняват и оценяват информационни и комуникационни стратегии, които създават разбиране и благоприятен поглед върху бизнес и други организации, техните стоки и услуги, както и тяхната роля в социалния живот.

Клас: Специалисти

Код по НКПД: 2432

Специалистът по връзки с обществеността има следните основни длъжностни задължения:

  • планира и организира публични кампании и комуникационни стратегии;
  • консултира ръководители относно публичното представяне на техните политики, изготвя програми и добри практики и контролира въпросите, свързани с новини и публикации в пресата;
  • възлага и провежда проучвания на общественото мнение, анализира резултатите и планира промоционални кампании и кампании за връзки с обществеността;
  • организира специални събития, семинари, забавления, състезания и обществени дейности с цел насърчаване на публичността и благоприятния облик на организацията;
  • представлява организацията и организира интервюта с обществени медии;
  • участва в бизнес или социални събития с цел промотиране на дадена организация;
  • възлага и получава снимки и други илюстративни материали;
  • оценява и избира материали, предоставени от писатели, фотографи, илюстратори и други, за да постигнат публичност при представянето им.

Длъжности за тази професионална група:

  • Експерт, връзки с обществеността
Прочетено: 5,357 пъти Източник на статията: Портал Кариерист | 20.02.2013г.

Кликнете върху социалния бутон и споделете тази статия с приятели!