Text: -A A +A

Специалистите по социална работа и консултиране дават съвети и насоки на лица, семейства, групи, общности и организации относно социални и лични проблеми. Те помагат на клиентите си да развият умения, да получат достъп до ресурси и необходими спомагателни услуги, за да се справят с проблеми като безработица, бедност, инвалидност, пристрастяване, престъпно поведение или семейни проблеми.

Клас: Специалисти

Код по НКПД: 2635

Специалистите по социална работа и консултиране имат следните основни длъжностни задължения:

 • водят индивидуални разговори с клиенти, със семействата им или в групи, за да оценят реалното им положение и проблеми и да определят изискваните социални услуги;
 • анализират ситуацията на клиента и предлагат алтернативни подходи за решаване на проблема;
 • събират документи или доклади за съдилища или други съдебни производства;
 • предоставят консултативни, терапевтични и посреднически услуги и групови сесии на клиентите, за да им помогнат да развият умения и да придобият необходимите познания за справяне с техните социални или лични проблеми;
 • планират и внедряват програми за подпомагане на клиенти, включително кризисна интервенция и отнасяне до агенции, които предлагат финансова и правна помощ, жилища, медицински и други услуги;
 • разследват случаи за малтретиране или изоставяне и предприемат мерки за защита на деца и други застрашени лица;
 • работят с извършители на престъпления по време и след изтърпяване на присъда, за да им помогнат да се интегрират в обществото, както и да променят поведението и отношението си с цел предотвратяване на бъдещи престъпления;
 • съветват директори на затвори и подобни институции, за да им помогнат да определят кога и съгласно какви условия, извършител на престъпление трябва да бъде лишен от свобода, освободен или да му бъдат наложени алтернативни изправителни мерки;
 • изпълняват ролята на защитници на своите клиентски групи пред обществото и лобират за решаване на техните проблеми;
 • разработват програми за превенция и интервенция, за да задоволят обществените нужди;
 • поддържат контакти с други агенции за социални услуги, образователни институции и доставчици на здравни услуги, за да предоставят на клиентите информация и обратна връзка относно цялостното им състояние и развитие.

Длъжности за тази професионална група:

 • Експерт, здравно осигуряване
 • Социален работник в социална услуга
 • Социален работник
 • Социален работник за работа с деца
 • Социален работник в отдел
 • Социален работник за работа със семейство
 • Специалист, социални дейности
 • Социален работник за работа с лица с девиантно поведение
 • Социален работник за работа с лица с увреждания
 • Специалист в социална услуга
 • Социален работник за работа с лица извършили престъпления
 • Специалист, социални дейности (община)
 • Специалист, социални дейности (в социално предприятие)
 • Специалист, социални дейности (семейно планиране)
 • Специалист, социално подпомагане и ориентиране (за лица, намиращи се в затвора)
 • Стажант-специалист, социални дейности
 • Семеен консултант
 • Инспектор, пробация
 • Консултант, деца и младежи
 • Брачен консултант

Не включва:

 • Психолог
 • Сътрудник, социална работа
Прочетено: 3,944 пъти Източник на статията: Портал Кариерист | 20.02.2013г.

Кликнете върху социалния бутон и споделете тази статия с приятели!