Text: -A A +A

Специалистите по реклама и маркетинг разработват и координират рекламни стратегии и кампании, преценяват пазара за въвеждане на нови стоки и услуги, както и установяват и разработват пазарни възможности за нови и съществуващи продукти и услуги.

Клас: Специалисти

Код по НКПД: 2431

Специалистът по реклама и маркетинг има следните основни длъжностни задължения:

 • планира, разработва и организира рекламни политики и кампании, които подпомагат продажбите;
 • консултира ръководители и клиенти относно стратегии и кампании за достигане на целеви пазари, осведоменост на клиенти и ефективно промотиране на стоки и услуги;
 • изготвя реклами и медийни продукти, като организира тяхното представяне в телевизионни и филмови продукции и в други медии;
 • събира и анализира информация относно потребителските предпочитания и вкусове;
 • тълкува и прогнозира настоящи и бъдещи тенденции в потреблението;
 • проучва потенциалното търсене и пазарните характеристики на нови стоки и услуги;
 • подпомага разширяването и развитието на бизнеса чрез изготвяне и изпълнение на маркетингови цели, политики и програми;
 • възлага и провежда пазарни проучвания с цел установяване на пазарни възможности за нови и съществуващи продукти и услуги;
 • консултира относно всички маркетингови елементи като продуктов микс, ценообразуване, реклама и промоции, продажби и канали за дистрибуция.

Длъжности за тази професионална група:

 • Анализатор, проучване на пазари
 • Експерт, маркетинг
 • Експерт, реклама
 • Експерт, политика на цените
 • Експерт, външна търговия
Прочетено: 10,142 пъти Източник на статията: Портал Кариерист | 20.02.2013г.

Кликнете върху социалния бутон и споделете тази статия с приятели!