Text: -A A +A

Специалистите по продажби в областта на медицината и техниката (без информационни и комуникационни технологии) представляват компании при продажба на промишлени, медицински и фармацевтични стоки и услуги на промишлени, бизнес, професионални или други предприятия.

Клас: Специалисти

Код по НКПД: 2433

Специалистите по продажби в областта на медицината и техниката (без информационни и комуникационни технологии) имат следните основни длъжностни задължения:

 • съставят списък на проспериращи дейности на клиенти чрез използване на телефонни указатели или други източници на информация;
 • придобиват и актуализират познанията си относно пазарните условия и предлаганите продукти и услуги от работодатели и конкуренти;
 • посещават редовни и потенциални бизнес клиенти с цел установяване и използване на възможности за продажба;
 • оценяват нуждите и ресурсите на клиентите и дават препоръки за подходящите стоки и услуги;
 • предоставят данни за дизайна на продуктите, когато стоките или услугите трябва да бъдат приспособени за нуждите на определен клиент;
 • изготвят доклади и предложения като част от презентации за продажба, за да покажат ползите от използването на дадена стока или услуга;
 • оценяват разходите за инсталиране и поддържане на оборудване и предоставяне на услуги;
 • наблюдават промените в потребителските нужди и конкурентната активност и съобщават резултатите на ръководителите по продажби;
 • определят и договарят цени и кредитни условия, както и сключват договори за продажба;
 • организират доставки на стоки, монтаж на оборудване и предоставяне на услуги;
 • докладват на ръководителите по продажби относно обема на продажбите и пласмента на стоки и услуги;
 • консултират клиентите след продажбата с цел удовлетворяване на техните нужди и осигуряване на текуща помощ.

Длъжности за тази професионална група:

 • Лекар - медицински представител
 • Специалист продажби в областта на медицината
 • Специалист продажби в областта на техниката (без информационни и комуникационни технологии)

Не включва:

 • Търговски представител
 • Агент, продажби ИКТ
Прочетено: 1,510 пъти Източник на статията: Портал Кариерист | 20.02.2013г.

Кликнете върху социалния бутон и споделете тази статия с приятели!