Text: -A A +A

Специалистите по продажби в областта на информационните и комуникационни технологии продават на едро компютърен хардуер, софтуер и други информационни и телекомуникационни стоки и услуги, включително инсталиране и предоставяне на изискваната специализирана информация.

Клас: Специалисти

Код по НКПД: 2434

Специалистът по продажби в областта на информационните и комуникационни технологии има следните основни длъжностни задължения:

 • приема поръчки и продава стоки на търговци на едро и дребно, промишлени и други предприятия;
 • продава техническо оборудване, консумативи и свързаните с тях услуги на предприятия или отделни лица;
 • обсъжда нуждите на нови и съществуващи клиенти и предоставя специализирана информация как определен вид оборудване, консумативи или услуги задоволят тези потребности;
 • определя и договаря цени и кредитни условия, както и сключва договори за продажба и приема поръчки;
 • актуализира информация за клиенти и изготвя отчети за продажби;
 • организира доставки на стоки, монтаж на оборудване и предоставяне на услуги;
 • докладва на производителите за реакциите и изискванията на клиентите.

Длъжности за тази професионална група:

 • Мениджър, акаунт: продажби (информационни и комуникационни технологии)
 • Търговски представител: ИКТ
 • Агент, продажби ИКТ
 • Консултант, продажби ИКТ
 • Продуктов мениджър

Не включва:

 • Продавач-консултант
Прочетено: 2,193 пъти Източник на статията: Портал Кариерист | 20.02.2013г.

Кликнете върху социалния бутон и споделете тази статия с приятели!