Text: -A A +A

Специалистите по опазване на околната среда изучават и оценяват последиците за околната среда от човешката дейност като замърсяването на въздуха, водата и почвата, климатичните промени, токсичните отпадъци, изчерпването и намаляването на природните ресурси. Те разработват планове и търсят решения за защита, опазване, възстановяване, минимизиране и предотвратяване на бъдещи вреди върху околната среда.

Клас: Специалисти

Код по НКПД: 2133

Специалистът по опазване на околната среда има следните основни длъжностни задължения:

 • провежда научни изследвания, извършва тестове, събира проби, извършва анализи в лаборатории и на място, за да идентифицират източниците на екологични проблеми и препоръчват начини за превенция, контрол и намаляване на влиянието върху околната среда;
 • оценява вероятните влияния, които потенциалните или предложените дейности, проекти и разработки могат да имат върху околната среда и препоръчва тяхното продължаване;
 • разработва и координира внедряването на системи за управление на околната среда за да могат организациите да идентифицират, наблюдава и контролира влиянията от техните дейности, продукти и услуги върху околната среда;
 • провежда одити за оценяване влиянието на съществуващи дейности, процеси, отпадъци, шумове и вещества върху околната среда;
 • оценява дали дейността на дадена организация е в съответствие с държавни или вътрешни наредби и правила за опазване на околната среда, установява нарушенията и определят подходящи коригиращи действия;
 • осигурява технически съвети и спомагателни услуги на организации за справяне с екологичните проблеми, намаляване на вредните влияния и минимизиране на финансовите загуби;
 • разработва планове за опазване на околната среда.

Длъжности за тази професионална група:

 • Еколог
 • Анализатор, замърсяване на въздуха
 • Експерт, консервация на околната среда
 • Консултант, екология
 • Съветник, екология
 • Одитор, екология
 • Изследовател, екология
 • Научен работник, екология
 • Анализатор, качество на водата

Не включва:

 • Инженер, екология
 • Инспектор, медицинска екология
Прочетено: 2,197 пъти Източник на статията: Портал Кариерист | 20.02.2013г.

Кликнете върху социалния бутон и споделете тази статия с приятели!